Developed by Aye Chan Aung & Zin Zae Developed by Aye Chan Aung & Zin Zae

Tuesday, February 21, 2017

အတိုးမ်ားစြာေပးၿပီး ေငြစုေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွာ လိမ္ေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္တာ၀န္ရွိသူေျပာ


အတိုးမ်ားစြာေပးၿပီး ေငြစုေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွာ လိမ္ေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္တာ၀န္ရွိသူေျပာ

အတိုးႏႈန္းမ်ားစြာေပးမည္ ဆိုၿပီး ေငြစုေသာလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဗဟိုဘဏ္က ခြင့္ျပဳထားသည့္ လုပ္ငန္း မဟုတ္ဘဲ လိမ္လည္ေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္တစ္ဦးက ေျပာသည္။
ထိုကဲ့သို႔ လိမ္ညာေနမႈ အ မ်ားအျပားရွိေနၿပီး ဗဟိုဘဏ္အ ေနျဖင့္ ဥပေဒေဘာင္ထက္ေက်ာ္ လြန္၍ ထိုလုပ္ငန္းမ်ိဳးကို ခြင့္ျပဳ ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။ SCL အမည္ရွိ ကုမၸဏီတစ္ ခုက ကုမၸဏီသို႔ ၁၈၇,၅၀၀ က်ပ္ ေပးသြင္းလွ်င္ ေလးလၾကာေသာ အခါ အတိုးႏႈန္း ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ျဖစ္ေသာ က်ပ္ ၃၃၇,၀၀၀ ေက်ာ္ ရမည္ဆိုကာ နယ္ေဒသ မ်ားတြင္ စည္း႐ံုးေနမႈႏွင့္ပတ္ သက္၍ 7Day Daily သတင္းစာ က ေမးျမန္းရာ၌ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
SCL ကုမၸဏီသည္ နယ္ၿမိဳ႕မ်ား ရွိ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားသည့္ေက်းရြာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန  ၏ ကုမၸဏီ ခြင့္ျပဳခ်က္လိုင္စင္ျဖင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားကို လိုက္လံစည္း႐ံုး ေနသည္ဟု ပဲခူးႏွင့္ဧရာ၀တီတုိိင္း မွ ေဒသခံအခ်ိဳ႕ကေျပာသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသို႔ ေမး ျမန္းရာ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္တစ္ ခုတည္းျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ မရွိ ေၾကာင္း ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚ နီလာမူကလည္းေျပာၾကားသည္။
‘‘အန္တီတို႔ဌာနက ကုမၸဏီ မွတ္ပံုတင္ပဲ လုပ္ငန္းလုပ္လို႔ရ ေအာင္ လုိင္စင္ခ်ေပးတာ။ သူတုိ႔ ပံုစံက အေသးစားေငြေရးေၾကး ေရးလုပ္ငန္းလိုင္စင္ ေလွ်ာက္ရ မယ္။ ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိမွ လုပ္လုိ႔ရမယ္။ ဒီအတိုင္းလုပ္လို႔ မရဘူး’’ဟု ၎ကေျပာသည္။
SCL (Saxon Capital Group- SCL Club Myanmar) ကုမၸဏီသည္ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္  လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္စရာမလိုအပ္ ဘဲ ေငြေၾကးအပ္ႏွံ႐ံုျဖင့္ အတိုး မ်ားမ်ားရသည္ဟုဆိုကာ လူစု ေဆာင္းေနျခင္းျဖစ္သည္။ကုမၸဏီ  ၏ စနစ္မွာ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၁၈၇,၅၀၀ က်ပ္ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္ ၂,၈၀၀ေက်ာ္ ျပန္လည္ရရွိမည္ျဖစ္သည္ဟုဆို သည္။ အပတ္စဥ္ အတုိးအရင္း ေပါင္း ထုတ္ယူႏိုင္သလို တစ္လ ခ်င္းလည္း ထုတ္ယူႏိုုင္သည္။ သက္တမ္းအားျဖင့္ ေလးလ (၁၂၀ ရက္)ရွိၿပီး ေလးလအတြင္း ၃၃၇,၀၀၀ ေက်ာ္ ျပန္လည္ရရွိ သည္ဟု ၎ကုမၸဏီ၏ ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။
ထို႔အျပင္ အဆိုပါလုပ္ငန္း သည္ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေငြကစားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပ ထားသည္။
‘‘ကြၽန္ေတာ္က အစုရွယ္ယာ တစ္ခု၀င္ထားတယ္။ အပတ္စဥ္ အက်ိဳးအျမတ္ရမယ္။ အခုဆိုရင္း ႏွီးထားတဲ့ တစ္သိန္းေက်ာ္ကတစ္ လသာသာပဲရွိေသးတယ္။အက်ိဳး အျမတ္ရတာနဲ႔တင္ ေက်သြားပါ ၿပီ’’ဟု ျပည္ခ႐ိုင္ဘက္တြင္ အစု ရွယ္ယာ၀င္ထားသည့္ကိုလတ္က ေျပာသည္။
အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ လူသစ္စု ေဆာင္းေပးေသာ အမ်ိဳးသမီးက ကုမၸဏီအေနျဖင့္ မည္သည့္အာ မခံခ်က္မ်ားမေပးေသာေၾကာင့္ ႏွင့္ မိမိတို႔စတင္လုပ္ေဆာင္စဥ္ ကာလမွ ယခုအခ်ိန္အထိ သတ္ မွတ္ႏႈန္းထားမ်ားရေန၍ အျခား သူမ်ားကို ျပန္လည္စုေဆာင္းေပး ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
ဧရာ၀တီတိုင္း က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕ နယ္တြင္ အဆုိပါကုမၸဏီကိုယ္ စားလွယ္မ်ားက ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္သည္ ဆိုကာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကိုလာ ေရာက္စည္း႐ံုးေနေၾကာင္း တကၠ သိုလ္ေက်ာင္းဆရာ ဦး၀င္းေဇာ္ က ေျပာသည္။ ရြာသားမ်ားသည္ ႏြား၊ လွည္းမ်ားေရာင္းခ်ၿပီး ရင္း ႏွီးလုပ္ကိုင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းသည္ လုပ္ငန္းသေဘာအရမျဖစ္ႏိုင္သလို ကမၻာ့ ဘဏ္က တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ ပိုမိုမျဖစ္ႏိုင္၍  လိမ္ညာသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ ႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။
လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမွလြဲ၍ အတိုးႏႈန္းေပးၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္မေပးထားေၾကာင္းႏွင့္ ကုမၸဏီတစ္ခုက အျမတ္အစြန္းရ၍ ေပးသည္ရွိေသာ္ အခြန္ေဆာင္ထားရမည္ဟု NLD စီးပြားေရးအႀကံေပး ဦးရဲမင္းဦးကေျပာသည္။ အဆုိပါ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ဗဟိုဘဏ္က သီးသန္႔ကိုင္တြယ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ဗဟိုဘဏ္တြင္ ဌာနသီးသန္႔တစ္ခုရွိေနသည္။ ယခု ကိစၥရပ္မ်ားကို ထိုဌာနကစံုစမ္းၿပီးေနာက္ အေရးယူရန္ အစိုးရကိုတိုက္တြန္းရမည္ဟု ၎ကဆိုသည္။
အလားတူ ၂၀၀၂ ႏွင့္ ၂၀၀၃ တို႔တြင္ အတိုးအမ်ားအ ျပားေပးမည္ဟု ကုမၸဏီမ်ားကဆိုကာ လူထုထံမွ ေငြယူခဲ့ၿပီးေနာက္ဆံုး မေပးႏိုင္၍ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ခဲ့ဖူး သည္ဟု ဦးရဲမင္းဦးကဆိုသည္။