Developed by Aye Chan Aung & Zin Zae Developed by Aye Chan Aung & Zin Zae

Tuesday, February 21, 2017

MLM Companies ေတြေၾကာင့္ နစ္နာဆုံးရွုံးမႈေတြကို ဘယ္လို ထိန္းခ်ဳပ္ေလွ်ာ့ခ်မလဲ ?MLM Companies ေတြေၾကာင့္ နစ္နာဆုံးရွုံးမႈေတြကို
ဘယ္လို ထိန္းခ်ဳပ္ေလွ်ာ့ခ်မလဲ ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~
MLM ( Multi-level Marketing ) ဆိုတာဟာ ေစ်းကြက္ကို အဆင့္ဆင့္ ထိုးေဖာက္ျပီး အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြကိုလည္း အဆင့္ဆင့္မွ်ျပီး ခံစားၾကတဲ့ “ဆင့္ပြါးေစ်းကြက္ ထိုးေဖာက္နည္း စနစ္” လို႕ ယူဆစရာရွိပါတယ္ ။
MLM ဟာ သာမန္စီးပြားေရးမွာလို အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ဟာ ထုတ္ကုန္ကို စားသုံးသူ လက္ထဲကို ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္သာ ဝင္ေငြရရွိတာမ်ိဳးမဟုတ္ပါ ။
ကိုယ့္လို တျခား ေရာင္းခ်သူေတြကို ကိုယ့္ေအာက္မွာ အလုပ္လုပ္ခ်င္လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္စည္းရုံးႏိုင္လို႕ အဲ့ဒီ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ကေနျပီး စားသုံးသူကို ထုတ္ကုန္ေရာင္းခ်လိုက္ရင္လည္း ကိုယ္က အက်ိဳးခံစားခြင့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။
အဲ့လို ဆင့္ပြား အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြကို အနည္းဆုံး ၈ ဆင့္ကေန ၁၆ ဆင့္ ( တစ္ခ်ိဳ႕ အဆုံးမရွိလို႕ေတာင္ ဝါဒျဖန္႕ေလ့ရွိၾက ) အထိ လိုက္ျပီး ေပးတဲ့အခါမွာ ေနာက္ဆုံး စားသုံးသူလက္ထဲ ေရာက္လာတဲ့အခါ ကုန္ပစၥည္းေတြဟာ အျခား အလားတူ အရည္အေသြးရွိတဲ့ ေစ်းကြက္ထဲက ပစၥည္းေတြထက္ အနည္းဆုံး ၂ဆ ၊ ၃ဆ ေလာက္ ေစ်းျမင့္ေနေတာ့တာပါပဲ ။
အဲ့လို ေစ်းျမင့္လို႕ ျပင္ပစားသုံးသူေတြကို ေရာင္းရခက္လာတာနဲ႕ တျပိဳင္နက္ ျပင္ပစားသုံးသူေတြကို မေရာင္းခ်ၾကေတာ့ပဲ ကိုယ့္ဘာသာကို ဝယ္ယူသုံးစြဲၾကပါဆိုျပီး ဝါဒျဖန္႕ မိႈင္းသြင္းၾကေလ့ရွိျပီး အဲ့လို နည္းနဲ႕ ကိုယ့္ေအာက္ကလူေတြရဲ့ ပစၥည္းဝယ္အားအေပၚက ရတဲ့ ဆုေၾကးေတြကို အေပၚပိုင္းက ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို အမ်ားဆုံးရယူေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္ ။
ဒါေၾကာင့္ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႕အမွ် ေအာက္ေျခက ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ အရွုံးျပလာျပီး ေနာက္ဆုံး လုပ္ငန္းကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ရေလ့ရွိျပီး အခ်ိန္ ၊ ေငြေၾကး ၊ သိကၡာ ၊ လူမႈေရး စတဲ့ အရာေပါင္းမ်ားစြာ ဆုံးရွုံးသြားၾကေလ့ရွိပါတယ္ ။
ဒါေၾကာင့္ ဒီ MLM စနစ္ကို ႏိုင္ငံ အခ်ိဳ႕မွာ လုံးဝ မလုပ္ကိုင္ဖို႕ ပိတ္ပင္ထားျပီး တစ္ခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ အလြန္တင္းက်ပ္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုခ်မွတ္ျပီး ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းသိမ္းေနရပါတယ္ ။
~~~~~~~~~~~~~~~~~
*** တရုတ္မွာ MLM ကို လုံးဝပိတ္ပင္ထားပါတယ္ ။ ***
MLM နဲ႕ ပတ္သက္လို႕ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ပိုမို ကိုက္ညီမယ္လို႕ ယူဆရတဲ့ တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ့ မူဝါဒကို အရင္ တင္ျပပါရေစ ။ Journalist / Printed & Online Media မ်ား ႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား ၊MLM ဆန္႕က်င္သူမ်ား ၊ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား အလြယ္တကူ ကိုးကားႏိုင္ဖို႕ပါ ။
Direct Source:
www.china-briefing.com/…/multi-level-marketing-china-isnt-b…
( အၾကမ္းဖ်ဥ္းေလးပဲ ဘာသာျပန္ေပးလိုက္ပါရေစ ။ )
2005 မွာ ကတည္းက တရုတ္မွာ
MLM ကို လုံးဝပိတ္ပင္ထားျပီး
Direct Selling ကိုသာ တင္းက်ပ္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းမ်ားနဲ႕ ခြင့္ျပဳေပးထားပါတယ္ ။
1.
In 2005, Chinese Government enacted a law called “Regulation of Direct Sales and Regulation on Prohibition of Chuanxiao” (where Chuanxiao stand for MLM). With this regulation China makes clear that while Direct Sales is permitted in the mainland, Multi-Level Marketing is not.
2.
Even if allowed, Direct Sales must follow several rules.
The company is required to:
> have a business license,
> can only pay out one level of commission,
> the sellers have to follow an advanced training course offered by the company and by the end of the course they have to get a license and
> the direct sellers must wear a badge to prove their status.
> In addition, the personal seller’s commission it set at 30% of the sales, including bonuses, commission, and other benefits.
Direct Selling လုပ္မယ့္ Company ဟာလည္း
ဒီ စည္းမ်ဥ္းေတြ လိုက္နာႏိုင္ရပါမယ္ ။
- စီးပြါးေရး လိုင္စင္ ရွိရပါမယ္ ။
- အက်ိဳးခံစားခြင့္ ကို တစ္လႊာ ပဲ ေပးရပါမယ္ ။
( MLM လို အလႊာ အဆင့္ဆင့္ လိုက္ေပးလို႕ မရပါ ။ )
- ေရာင္းခ်သူဟာ Company က ေပးတဲ့ အဆင့္ျမင့္ သင္႐ိုးေတြကို တက္ရမွာ ျဖစ္ျပီး အဲ့ဒါျပီးဆုံးရင္ လိုင္စင္ ရပါမယ္ ။
- ေရာင္းခ်သူဟာ သူတို႕ရဲ့ ရာထူး/အလုပ္အကိုင္ စတာေတြကို ေဖာ္ျပဖို႕
တံဆိပ္ တစ္ခုခု တပ္ဆင္ထားရပါမယ္ ။
- ေရာင္းခ်သူရဲ့ အက်ိဳးခံစားခြင့္ကို ေရာင္းအားရဲ့ ၃၀% ထက္
မေက်ာ္လြန္ေအာင္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္ ။ ( ဆုေၾကး ၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ၊ အျခားေသာ ခံစားခြင့္မ်ားအပါအဝင္ပါ )
3. ( ဘာေၾကာင့္ MLM ကို ပိတ္သလဲ ? )
Because of the multi-level payment structure, the organizers and the members at top level obtain interest illegally and, according to the Chinese Government, disturb normal economic order, and affect social stability
တရုတ္အစိုးရရဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္အရ MLM ကို သုံးတဲ့အခါ
ဒီလုပ္ငန္းကို စဦးတည္ေထာင္လူေတြနဲ႕ ထိပ္ပိုင္း အသင္းဝင္ေတြဟာ
တရားမဝင္နည္းလမ္းမ်ားနဲ႕ အက်ိဳးရလာဒ္ေတြ ရရွိေနျပီးေတာ့
သာမန္ စီးပြါးေရး တည္ျငိမ္လည္ပတ္မႈကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစတယ္ ။
လူမႈေရး အရ တည္ျငိမ္အေျခက်ေနမႈေတြကိုလည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြ ျဖစ္ေစပါတယ္ ။
US , UK , Singapore လိုမ်ိဳး MLM ကို တရား ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတြရွိေပမယ့္ အေတာ္ေလးကို တင္းက်ပ္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းေတြနဲ႕ပဲ ခြင့္ျပဳထားတာျဖစ္ျပီး
MLM Companies ေတြဟာလည္း ဒီစည္းမ်ဥ္းေတြကို လိုက္နာခ်င္ေယာင္ေဆာင္ျပီး လက္တစ္လုံးျခား
လည္ပတ္လုပ္ကိုင္ေနၾကတာ ပိုမ်ားပါတယ္ ။
ဒီေတာ့ MLM ကို ဒီမွာ ဆက္ခြင့္ျပဳထားမယ္ဆိုရင္ အဲ့လို လက္တစ္လုံးျခားလုပ္တာေတြကိုပါ
တက္တက္ႂကြႂကြ ေစာင့္ၾကည့္သတင္းေပး အေရးယူဖို႕ အဖြဲ႕ေတြ ထပ္ဖြဲ႕ရပါမယ္ ။
ဒီအဖြဲ႕ေတြက အေတာ္ေလးကို အခ်ိန္အား ၊ လူအား ေတြ ေပးရပါမယ္ ။ လာဘ္ထိုးတာကိုလည္း ေတာင့္ခံႏိုင္ရပါမယ္ ။
ဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံလို ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေလး တစ္ခုအေနနဲ႕ ဘာလုပ္တာ ပိုျပီး အဆင္ေျပမွာပါလဲ ? စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ဖို႕ပါ ။
________________________________________
MLM နဲ႕ ပတ္သက္လို႕ စင္ကာပူတို႕ အေမရိကန္တို႕မွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒေတြ
US , UK , Singapore လိုမ်ိဳး MLM ကို တရား ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတြရွိေပမယ့္ အေတာ္ေလးကို တင္းက်ပ္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းေတြနဲ႕ပဲ ခြင့္ျပဳထားတာျဖစ္ပါတယ္ ။
1.
Singapore MLM Law ရဲ့ အဓိ က အခ်က္ေတြ က ဒါေတြပါ ။
1A. > ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္မယ့္ အေရာင္း ကိုယ္စားလွယ္အတြက္
ေငြေၾကးအရ စြန္႕စားမႈ မရွိေစရဘူး ။
( အရင္း သိပ္မ်ားတာမ်ိဳး မျဖစ္ရဘူး ။ )
1B. > ရက္ ၆၀ အတြင္း မလုပ္ခ်င္ေတာ့လို႕ ထုတ္ကုန္ေတြကို ျပန္အပ္ရင္
Company ဘက္က ေငြ ျပန္အမ္းေပးရမယ္ ။
1C. > ခ်မ္းသာဖို႕လြယ္တဲ့ စီးပြါးေရး ဆိုတာမ်ိဳးေျပာျပီး မစည္းရုံးရဘူး ။
လူေတြကို လိမ္ညာ မစည္းရုံးရဘူး ။
ထုတ္ကုန္ရဲ့ အရည္အေသြးကိုသာ ဦးစားေပးျပီး အေရာင္းျမႇင့္တင္မႈ လုပ္ရမယ္ ။
တကယ္လို႕ ေငြရႏိုင္တဲ့ အလားအလာကို Company/MLMers က ျပမယ္ဆိုရင္
ဒီ MLM Company မွာ လုပ္ခဲ့သမွ် အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ့
- အျမင့္ဆုံး ဝင္ေငြ
- အနိမ့္ဆုံး ဝင္ေငြ
- ပ်မ္းမွ် ဝင္ေငြ ေတြကို အကုန္ ျပေပးရမယ္ ။
1D. > ဆုေၾကးဟာ လူသစ္စုတာကေန မဟုတ္ပဲ ထုတ္ကုန္တကယ္ေရာင္းခ်ျခင္းကေနပဲ လာရမယ္ ။
Singapore >>>
Multi-level Marketing and Pyramid Selling (Prohibition) Act (Chapter 190)
https://www.mti.gov.sg/…/Multi-level%20Marketing%20and%20Py…
~~~~~~~~~~~~~~~~~
2. The United States မွာက ဒီအခ်က္ေတြနဲ႕ စားသုံးသူ ၊ ျပည္သူကို အကာအကြယ္ေပးထားတယ္ ။
>>> The Amway safeguard rules ( 1979 ) are:
( Source : https://www.ftc.gov/public-statements/1998/…/pyramid-schemes )
1) 10 retail customers required to get paid commission;
if you don't sell to ten different people every month,
you don't get paid multi-level commissions
ဆုေၾကး ရဖို႕ လတိုင္းမွာ အနည္းဆုံး လက္လီဝယ္ယူသူ
( ကြန္ရက္အတြင္းကမဟုတ္သူ ) ၁၀ ေယာက္ကို ထုတ္ကုန္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ရမယ္ ။
မေရာင္းႏိုင္ရင္ ဆုေၾကးမရဘူး ။
( ထုတ္ကုန္ရဲ့ အရည္အေသြးကို ျပင္ပစားသုံးသူေတြရဲ့ လက္ခံမႈနဲ႕ စမ္းသပ္စစ္ေဆးတဲ့ သေဘာ )
2) 70% rule; you have to sell (or consume) at least 70% of what you ordered before you can order more
ေနာက္ထပ္ ထုတ္ကုန္ ထပ္မမွာခင္ ကိုယ့္မွာရွိတဲ့ ထုတ္ကုန္ ၇၀% ကို ေရာင္းခ် ( စားသုံး ) ျပီး ျဖစ္ရမယ္ ။ ( ေလာဘတက္ျပီး စြတ္ဝယ္မိတာမ်ိဳးကိုကာကြယ္တဲ့ သေဘာ )
3) Buyback: guaranteed buyback of unused inventory for at least 90 days, for 90% of original price (i.e. no more than 10% restocking fee)
မသုံးရေသးတဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြကို ရက္ ၉၀ အတြင္း ျပန္အပ္လာရင္ ၉၀% ေငြ ျပန္အမ္းေပးရမယ္ ။
(ေလာဘေၾကာင့္ဝယ္လိုက္မိလည္း အခ်ိန္မေရြး ေနာက္ဆုတ္လို႕ရေအာင္ ကာကြယ္ေပးတဲ့သေဘာ)
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Amway safeguard rules က ၁၉၇၉ က ဆိုေတာ့ အေတာ္ေလး ေဟာင္းေနပါျပီ ။
ေလာေလာလတ္လတ္ ထြက္ထားတာကေတာ့ July 15, 2016 မွာ
US-FTC ( Federal Trade Commission ) က ေနျပီး ေတာ့ Herbalife ကို ဒဏ္ေငြ သန္း ၂၀၀ ခ်လိုက္တဲ့ အျပင္ ရဲ့ စီးပြားေရး ပုံစံကို ေျပာင္းလဲရမယ္လို႕ ဆုံးျဖတ္လိုက္ျခင္းပါ ။
ဒီ စီရင္ခ်က္ အရ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေျပာရရင္
FTC and Herbalife Settlement >>>
1.> Company ကို ေလွ်ာ့ေစ်းနဲ႕ထုတ္ကုန္သုံးဖို႕ သက္သက္ လာတဲ့လူနဲ႕
စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းအေနနဲ႕ လာတဲ့လူကို ခြဲထုတ္ရမယ္ ။
ေလွ်ာ့ေစ်းနဲ႕ထုတ္ကုန္သုံးဖို႕ သက္သက္ လာတဲ့ဟာ ေရာင္းခ်ခြင့္ ၊ ဆုေၾကး ခံစားခြင့္မရွိရဘူး ။
2.> ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ လက္လီအေရာင္းကေနပဲ ဆုေၾကးခံစားခြင့္ရွိရမယ္ ။
အနည္းဆုံး ၃ ပုံ ၂ ပုံ ေသာ ဆုေၾကးေတြဟာ လက္လီအေရာင္းကေနပဲ လာရမယ္ ။
( အဲ့လို ဟုတ္မဟုတ္ လိုက္စစ္ရင္ သိႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မွတ္တမ္းထားထားရမယ္ ။ )
ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ့ စားသုံးမႈ ( ကြန္ရက္အတြင္း ေရာင္းအား ) ကို အေျခခံျပီး ရတဲ့ ဆုေၾကးဟာ
၃ ပုံ ၁ ပုံ ထက္ မပိုရဘူး ။
3.> Company တစ္ခုလုံး အေနနဲ႕ လက္ရွိ အဆင့္ေတြမွာရွိေနတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ဆုေၾကးေပးမယ္ဆိုရင္ အနည္းဆုံး ထုတ္ကုန္ေတြရဲ့ ၈၀% ဟာ တကယ့္ စားသုံးသူကို ေရာင္းခ်တာ ျဖစ္ရမယ္ ။ မဟုတ္ရင္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေပးတဲ့ ဆုေၾကးေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ရမယ္ ။
4.> Herbalife ( MLM Company ) မွာ အနည္းဆုံး ၁ ႏွစ္ လုပ္သက္မရွိေသးသူ ၊
စီးပြါးေရး သင္တန္း တစ္ခုခု မျပီးေသးတဲ့လူေတြကို “Nutrition Clubs” လို မ်ိဳး အေရာင္းဆိုင္ခြဲဖြင့္တာမ်ိဳးေတြ လုံးဝ လုပ္ခြင့္မရွိဘူး ။
( Herbalife’s “Nutrition Clubs” ဆိုတာ
ဒီက MLM Companies ေတြမွာ Stockist ဆိုျပီး ဖြင့္ခိုင္းတာမ်ိဳးေတြေပါ့ )
Source : https://www.ftc.gov/…/herbalife-will-restructure-its-multi-… )
ဒီလိုမ်ိဳး စည္းကမ္းေတြ ထုတ္လုပ္ရင္ MLM ေၾကာင့္ လူမ်ားစုနစ္နာေနရတာေတြကို
သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မွာပါ ။
ဒါေပမယ့္ ေရရွည္ျပႆနာက သူတို႕ ( MLM Companies/MLMers ေတြ ) ဒီလို စည္းကမ္းေတြ ကို စာရြက္ေပၚမွာတင္မဟုတ္ပဲ အမွန္တကယ္လိုက္နာျခင္း ရွိ ၊ မရွိ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးဖို႕မလြယ္တာပါ ။
ဒီေတာ့ ေရရွည္မွာက MLM ရဲ့ ဆိုးက်ိဳးေတြကို အမ်ားျပည္သူ သိေအာင္ ပညာေပးဖို႕က ပို အေရးၾကီးတယ္လို႕ ျမင္မိပါတယ္ ။ သိသိၾကီးနဲ႕ ေငြရလြယ္တဲ့ ေနရာေရာက္သြားျပီမို႕လို႕ MLM ဆက္လုပ္ေနသူေတြကို တားဖို႕ မလြယ္ပါ ။ ေနာက္ထပ္ မသိပဲနဲ႕ ခံလိုက္ရမယ့္ လူသစ္ေတြအတြက္ကို ပိုျပီး ဦးစားေပးရမွာပါ ။
ျပီးေတာ့ MLM မွာ ေအာက္ေျခကေန ရုန္းကန္ေနရတဲ့ ဝင္ကာစ လူေတြေရာေပါ့ ။
ေက်းဇူးပါ ။ ဒီ ပြဲကို ကြၽန္ေတာ္တို႕နဲ႕ အတူ တိုက္ေပးခဲ့ၾကတာ ။
ကိုယ့္ကိုယ္က်ိဳးလည္း မပါပဲနဲ႕ အမ်ားနစ္နာေနတာကို မၾကည့္ရက္လို႕
ဝင္ကူေပးခဲ့ၾကတာေတြ အတြက္ ေလးစားေက်းဇူးတင္လ်က္ပါ ။
ကြၽန္ေတာ္တို႕ ေရွ႕ဆက္ လုပ္စရာ ရွိတာေတြေတာ့ လုပ္ေနရပါဦးမယ္ ။
အခု ဆက္ေဖာ္ျပမယ့္ Websites ေတြ / Resource Centers မ်ိဳး ေတြကို
ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြ အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႕ တည္ေဆာက္ေပးသြားႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားသြားမွာပါ ။
၁ ။ http://mlm-thetruth.com/
MLM Programs ေပါင္း ၆၀၀ ေလာက္ကို
ႏွစ္ ၂၀ ေလာက္
အခ်ိန္ယူေလ့လာခဲ့ ၊
အင္တာဗ်ဴးေတြလုပ္ျပီး ေဒတာစုေဆာင္းထားျပီး
MLM ( ဒါမွမဟုတ္ ) product-based pyramid schemes ေတြ ရဲ့
ဆိုးက်ိဳး နဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြကိုေထာက္ျပေနတဲ့ Website ပါ ။
ဦးေဆာင္သူက Jon M. Taylor, ( MBA, Ph.D., ) ပါ ။
၂ ။ Pyramid Schemes, Ponzis and Multi-Level Marketing
ေတြကို ေလ့လာေဝဖန္ ေထာက္ျပရင္း အမ်ားျပည္သူကို သတိေပးေနသူ
Robert L. FitzPatrick တည္ေထာင္ထားတဲ့ Websites ၂ ခုပါ ။
၂.၁။ http://www.falseprofits.com/FP/Articles.html
၂.၂။ http://pyramidschemealert.org <<< ဒီ website က ပိုျပီး Update ျဖစ္ပါတယ္ ။
၃ ။ http://www.mlmwatch.org/ <<<
Stephen Barrett, ( M.D., a retired psychiatrist ) ဦးစီးတည္ေထာင္ထားတဲ့
MLM နဲ႕ ပတ္သက္လို႕ ပညာေပး ၊ သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႕ တရားစီရင္ထုံးေတြ စုစည္းေပးထားတဲ့ Website ပါ ။
၄ ။ http://www.pinktruth.com
Mary Kay နဲ႕ တျခား MLM Companies ေတြမွာ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ျပီးမွ
မႏွစ္သက္ေတာ့လို႕ ထြက္လာသူေတြက စုေပါင္းတည္ေထာင္ျပီး
MLM ရဲ့ ဆိုးက်ိဳး နဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြကိုေထာက္ျပထားတဲ့ Website ပါ ။
ဒီလူေတြဟာ ကိုယ့္အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္မဟုတ္ပဲ
MLM Companies ေတြရဲ့ လာဘ္ထိုးမႈေတြကို ၾကံ့ၾကံ့ခံျပီး
MLM နဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္အမွန္ေတြ ၊ အယူအဆေတြကို
စုစည္းေလ့လာ သုံးသပ္ေပးထားၾကတာပါ ။
ကြၽန္ေတာ္တို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း
ဒီလို Websites / Resource Centers မ်ိဳးေတြရွိထားရင္
အမ်ားျပည္သူကို အသိပညာေပးတဲ့ ေနရာမွာ
အေတာ္ေလး အသုံးတည့္ အဆင္ေျပမွာပါ ။
ကြၽန္ေတာ္တို႕လည္း စျပီး လုပ္ေနသလို
တျခား လုပ္ခ်င္တဲ့ အသိပညာရွင္ ၊ အတတ္ပညာရွင္ေတြေတြ ရွိရင္လည္း
လိုအပ္တဲ့ ေဒတာေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ကူညီေပးပါ့မယ္ ။
အားလုံး ညီညီညြတ္ညြတ္ နဲ႕ ဒီ MLM စနစ္ဆိုးကို တည့္မတ္ ၊ စည္းက်ပ္ ေပးႏိုင္ရင္
ဒီ MLM စနစ္ ၊ ဒီ MLM Companies ေတြေၾကာင့္
အမ်ားရဲ့ နစ္နာဆုံးရွုံးမႈေတြ သိသိသာသာ ေလ်ာ့ၾကသြားမွာပါ ။
" ၁ ဦး ေကာင္းစားဖို႕ ၁ ရာ ရင္းေပးရတာမ်ိဳး
မေတြ႕ခ်င္ ၊ မျမင္ခ်င္ေတာ့ပါ ခင္ဗ်ာ ။ "
ေလးစားလ်က္
ကိုဇင္ေဇ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1514396921922853&set=a.224587124237179.73218.100000576790914&type=3
Admin @ MLM Companies မ်ားေၾကာင့္ နစ္နာခဲ့သူမ်ား ႏွင့္ MLM စနစ္ကို ဆန္႕က်င္သူမ်ား
( Facebook Group >>>
https://www.facebook.com/groups/myanmarmlmtruth/ )