Developed by Aye Chan Aung & Zin Zae Developed by Aye Chan Aung & Zin Zae

Wednesday, February 15, 2017

multi-level marketing အေပၚက်ေနာ့္ အျမင္


multi-level marketing အေပၚက်ေနာ့္ အျမင္
mlm လုပ္ကိုင္ေနသူေကာ ၊ သေဘာမက်ဆန့္က်င္ေနသူ ဘယ္သူမဆိုေဝဖန္ အျကံေပး၍ ရပါသည္။
* but! အျပုသေဘာေတာ့ေဆာင္ပါေစ။ *
က်ေနာ္ ကို လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားကြဲလြဲခြင့္ျပု
(အျပုသေဘာေဆာင္လ်က္ပါ )
အထိက ေျပာခ်င္တာ mlm ကိုပါ
mlm စီးပြားေရး rule ကိုက အားနည္းခ်က္ရွိေနတာပါ
mlm မွာ အားနည္းခ်က္ရွိေနမွေတာ့ mlm နည္းစနစ္ကို က်င့္သံုးတဲ႔ ဘယ္compnayမဆို အားနည္းခ်က္ရွိေနမွာ မလြဲဘူး
ဆင့္ပြားေစ်းေရာင္းျခင္း ပိရမစ္တည္ေဆာက္ပံုအရ ထိပ္ပိုင္းလူ အသာစီးရ၍ ေအာက္ေျခေရာက္ေလ နစ္နာေလပဲ ။
ဒါဘယ္လိုမွျငင္းမရတဲ႔ အားနည္းခ်က္ပဲ
member ဆြယ္သူေတြကေတာ့ ေျပာပါလိမ့္မယ္ " လူေတြမွ အမ်ားျကီး"
"မကုန္ဘူးေလ "
"ပိရမစ္က မဆံုးဘူးေလ" စသျဖင့္ေပါ့
တိက်တဲ႔ေျဖျခင္းခ်က္မေပးပဲ ေလ်ာ့ခ်တဲ႔အေျဖမ်ိဳးသာေပးျကလိမ့္မယ္။
(မယံုရင္ ကိုယ့္အထက္ကလူကိုေမးျကည့္ပါ )
မွန္ပါတယ္ လူေတြအမ်ားျကီးပါ
"လူမ်ားတယ္ ဆိုတဲ႔ စကားဟာ အဆံုးမရွိတာမဟုတ္ဘူးေလ"
သခ်ၤာ ကိန္းဂဏန္းအရသာ မေရမတြက္နိုင္ေသာ infinityဆိုတဲ႔ ကိန္းဂဏန္းေတြရွိတာပါ
သုည ေရွ႕မွာ အနုတ္ လက္ခဏာ ျပတဲ႔ ကိန္းဂဏန္းေတြ မေရမတြက္နိုင္ေအာင္ infinity ပဲ
သုည ေနာက္မွာ အေပါင္းလက္ခဏာျပတဲ႔ မေရမတြက္ နိုင္ေအာင္ ကိန္းဂဏန္းေတြ infinityပဲ
ဒါသခ်ၤာ ကိန္းဂဏန္းေတြ
လူဦးေရမွာ infinityဆိုတာ မရွိဘူး
အတိအက် ရွိတယ္
ကမၻာ့လူဦးေရလည္း အတိအက်ရွိတယ္
ျမန္မာနိုင္ငံ႔လူဦးေရလည္းအတိအက်ရွိတယ္
အတိအက် ရွိတဲ႔ အတြက္ လူဦးေရ နဲ႔ စဥ္တဲ႔ ပိရမစ္ဆိုတာ အဆံုးရွိတယ္
အဆံုးရွိတဲ႔ အတြက္ ေအာက္ေျခ ေရာက္တဲ႔ သူနစ္နာတယ္
( မယံုရင္ ဗလာစာရြက္ေပၚခ်တြက္ျကည့္လိုက္ပါ )
mlm စီပြားေရးစနစ္နဲ႔ သူ့စည္းမ်ဥ္းအရ
လူ၁၀၀ ရွိရင္ ၆ေရာက္ပဲ အျမတ္ရမယ္
က်န္တဲ႔ ၉၄ ေယာက္မွာ နည္းနည္းနစ္နာသူနဲ႔ မ်ားမ်ားနစ္နာသူပဲ
လူတစ္ေထာင္ဆို ၆၀ ပဲ ေကာင္းမယ္
က်န္တဲ႔ ၉၄၀နစ္နာမယ္
ဒါပ်မ္းမ်ွေနာ္
ျမန္မာနိုင္ငံလူဦးေရ သန္း၆၀ ရွိတယ္ဆိုပါဆို့
အထက္က တြက္ခ်က္မႈ႕စေကးအရ
လူဘယ္ေလာက္ပမာဏ ေကာင္းျပီး
ဘယ္ေလာက္ပမာဏနစ္နာသြားမယ္ ထင္သလဲ
ဒီမွာမွ company အေပၚမူတီျပီး ျမတ္ျကီးစားေခါင္းပံုျဖတ္မႈ႕မ်ားရင္ ေအာက္ေျခ ပိုနစ္နာမယ္
ျမတ္ျကီးစားေခါင္းပံုျဖတ္မႈ႕နည္းရင္ အနည္းငယ္သက္သာမယ္ ဒါပဲကြာမယ္
ဒီလိုေအာက္ေျခ ေရာက္ေလ နစ္နာေလ အထိနာေလ စနစ္ကို အေျခခံက်င့္သံုးထားျပီး
လူတစ္ေယာက္ေကာင္းစားဖို့ လူမ်ားစြာနစ္နာေနတဲ႔ ဒီစီပြားေရးစနစ္ ဟာ သမၼာအာဇီဝက်ပါ့မလား
က်ေနာ့္တို့ ကိုးကြယ္တဲ႔ ဘာသာအဆံုးအမ အရ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ေကာင္းစားဖို့ တျခားလူ တစ္ေယာက္ နစ္နာရင္ေတာင္
ဒါ မလုပ္သင့္မလုပ္ထိုက္တဲ႔ အလုပ္ဆိုတာ လူတိုင္းလက္ခံတယ္
ခုဟာ က လူ၁၀ေယာက္မွာမွ ၁ေယာက္ ေလာက္ေတာင္မေကာင္းဘူး
၁၀၀မွာမွ ၆ ေယာက္ေလာက္ပ်မ္းမ်ွ ေကာင္းနိုင္တာပါ
တစ္ေယာက္ေကာင္းစားဖို့ လူမ်ားစြာနစ္နာေနတဲ႔ ဒီစီးပြားေရးစနစ္ကို သမၼာအာဇီဝအလုပ္လို့ ဘယ္သူေခါင္းစဥ္ တပ္ရဲသလဲ ?
သမၼာ = တရားမ်ွတျခင္း
အာဇီဝ = သက္ေမြးမႈ႕
ေနာက္တစ္ခ်က္
ေရာင္းကုန္ပစၥည္းက လိုအပ္သည္ထက္ အဆမတန္ေစ်းမ်ားေနျခင္းပဲ
ေရာင္းတဲ႔ ကုန္ပစၥည္းဟာ အေရအေသြး quality ေကာင္းတယ္ မေကာင္းဘူး ျငင္းခ်က္ မထုတ္လိုဘူး
ဒါေပမဲ႔
quality နဲ႔ ဘက္ညီတဲ႔ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ႔ နုန္းထားပဲျဖစ္သင့္တယ္
ငါ့ပစၥည္းေကာင္းတယ္ ဆိုတိုင္း ငါေတာင္းခ်င္တဲ႔ေစ်းေတာင္းလို့ မရဘူး
သဘာဝ သစ္ဥသစ္ဖုက ထုတ္တယ္ ဆိုတိုင္း ငါေရာင္းခ်င္တဲ႔ေစ်းေရာင္းမယ္ မရဘူးေလ
mlm company အားလံုးနီးပါးပဲ ဒီေရာင္းကုန္ေတြကို အျခားcompany ကေန ကိုယ္စလွယ္ျပန္ယူတာပါ
ကိုယ္ပိုင္ထုတ္သည့္ compnay ရွိေကာင္းရွိမည္
ဒါေပမယ့္ အနည္းစုပဲျဖစ္လိမ့္မည္။
ဘယ္ေစ်းနဲ႔ ယူျပီး (သို့မဟုတ္) ထုတ္လုပ္ျပီးကုန္က်စရိတ္ ဘယ္ေလာက္က်သင့္၍ ဘယ္ေစ်းနဲ႔ ျပန္ျဖန့္သလဲ နႈိင္းယွဥ္ျကည့္ဘူးလား?
ကြာဟခ်က္ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ သိသလား?
ကြာဟခ်က္မ်ားေနရင္ ဒါ ျမတ္ျကီးစားေခါင္းပံုျဖတ္တာပဲ
ေစ်းကြက္ယွဥ္ျပုင္ျခင္းစနစ္နဲ႔ ေရာင္းေနတဲ႔ကုန္ပစၥည္းေတြနဲ႔ယွဥ္ျကည့္ပါ ေစ်းကကြာဟလြန္းေနတယ္
ယွဥ္ျပိုင္ျခင္းစနစ္နဲ႔ ေရာင္းတဲ႔ ကုန္ပစၥည္းဆိုတာ
-ထုတ္လုပ္မႈ႕ကုန္က်စရိတ္
-ေျကာ္ျငာစရိတ္
-သယ္ယူစရိတ္
-တဆင့္ျပန္ေရာင္းသူရဲ႔ အျမတ္အစြန္း
-နိုင္ငံေတာ္အခြန္
စသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားစြာေပါင္းထည့္ထားျပီးသားပါ။
ဒါေတာင္ mlm ကုန္ပစၥည္းထက္ ေစ်းအမ်ားျကီးသက္သာေနေသးသည္။
mlm ဆိုတာ
-ေျကာ္ျငာစရိတ္
-သယ္ယူစရိတ္
-တဆင့္ျပန္ေရာင္းသူ၏ အျမတ္အစြန္း
ဒါေတြ အတြက္ ေလ်ာ့ခ်ျပီးသားျဖစ္လို့
တျခား ေစ်းကြက္ျပိုင္ပစၥည္းထက္ တန္ဖိုး နည္းကိုနည္းရမည္ မဟုတ္လား?
ကဲ ဘာလို့မနည္းသလဲ ?
အေျဖက ရွင္းပါတယ္
ျမတ္ျကီးစားေခါင္းပံုျဖတ္လို့ ေပါ့
ေအာင္ျမင္ပါတယ္ ဆိုတဲ႔ ထိပ္ပိုင္းmemberဝင္ေတြ ရဲ႔ ဝင္ေငြေတြဘယ္က လာပါသလဲ?
စဥ္းစားျကည့္ပါ
ကုန္ပစၥည္းကို အဆမတန္ ေစ်းတင္ေရာင္းထားတဲ႔ ေငြထဲကမွမဟုတ္ရင္ တျခားဘာရွိလို့လဲ
ဒါေအာက္ပိုင္းက ရတာနည္းနည္းပါ
အမ်ားဆံုးရသြားတာ ထိပ္ပိုင္းပါ
compnay ပိုင္ရွင္ပါ
အခုျမန္မာနိုင္ငံမွာလက္ရွိ ရွိေနတဲ႔ compnay အမ်ားစုဟာ တျခားန္ုင္ငံအေျခစိုက္ပါ
ကိုယ့္နိုင္ငံ က compnayက နဲနဲေလးပါ
အဲ႔ေတာ့ ကိုယ့္နိုင္ငံက ပိုက္ဆံေတြ မလိမ့္တပတ္လုပ္ျပီး တဖက္နိုင္ငံသယ္ထုတ္ေနတာ နဲ႔မျခားပါပဲ
ေနာက္တခ်က္
(ဒီအခ်က္ကလူတိုင္းေတာ့ မဆိုလိုပါ)
mlm နဲ႔ တိုက္ရိုက္ဆက္ႏြယ္တဲ႔ အားနည္းခ်က္ေတာ့မဟုတ္ပါ
သြယ္ဝႈိက္ေသာနည္းနဲ႔ ေတာ့ သက္ဆိုင္တယ္။
သိျကတဲ႔အတိုင္း က်ေနာ္တို့ လူမ်ိဳးေတြက
နိုင္ငံ၏ အဖက္ဖက္ကအားနည္းခဲျခင္းေတြေျကာင့္
- အသိပညာဗဟုသုတနည္းတယ္
-အယံုလြယ္တယ္ ( အထူးသျဖင့္ ကိုယ့္မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း၊ ကိုယ္ယံုျကည္ရသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္စကားဆို အျကြင္းမဲ႔ပဲ )
-ကိုယ္ပိုင္ဦးေနာက္အသံုးခ်မႈ႔ နည္းတယ္
စသည့္ နဂိုအခံအားနည္းခ်က္ေတြရွိေနေတာ့
mlm နဲ႔ေတြ႔ေတာ့ memberဝင္ ျဖစ္ကေရာပဲ
အဲ႔မွာျပသနာစတာပဲ
mlm ရဲ႔ ruleအတိုင္း ကိုယ့္ေအာက္ downline ဆင့္ပြားmember ရေရးအတြက္
mlm ရဲ႔ သတ္မွတ္စည္းကမ္းမဟုတ္ေတာ့ပဲ
မဟုတ္တာေရာ ဟုတ္တာေရာ အကုန္သိမ္းျကံုး ဆြယ္ေတာ့တာပဲ
ဒါ compnay တိုင္း စည္းကမ္းထုတ္ျပီးသား
ခ်မျပခ်င္သာမျပမယ္
သူတိုကို ကာကြယ္တဲ႔ အေနနဲ႔ ထုတ္ကိုထုတ္တယ္။
တခ်ို့လည္း ေျကျငာပါလိမ့္မယ္ သေဘာေလာက္ေပါ့
ဘာလို့လဲ ဆိုေတာ့ ေအာက္ေျခမွာ ျကားေနရတာ သိေနရတာ က ပစၥည္းေရာင္းတာနဲ႔ မတူေတာ့ဘူး
ေန့ျခင္းညျခင္းပဲခ်မ္းသာေတာ့မလိုလို
ဒီအလုပ္မွမလုပ္ရင္ လူပိန္းတစ္ေယာက္လိုလို
အခုပဲ ေရႊပံုျကီးပဲ ေတြ႔ရသလိုလို
စည္းလြတ္ေဘာင္လြတ္ ေျပာေနကုန္တာ
ဒါmlm ရဲ သြယ္ဝႈိက္ေသာအားနည္းခ်က္ပဲ
ဒါကို ထိပ္ပိုင္း compnay တည္ေထာင္သူေတြအေနနဲ႔ သိလည္းသိသင့္တယ္။
သိလည္းသိပါတယ္။ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ကာ "မင္းဘယ္လိုဆြယ္ခဲ႔တာလဲ"
" mlm ရဲ႔ ကန္သတ္ခ်က္ေတြ အတိုင္ေကာ ဆြယ္ခဲ႔သလား"
" မင္း memberဝင္က mlm အေျကာင္းေကာ ဂဃဏန သိရဲ႔လား" စသျဖင့္ စီစစ္ကြပ္ကဲမႈ႔ မရွိပဲ အသာအယာသာမိန္းေနတတ္တယ္။
မေတာ္လို့ မ်ား ျပသနာ တစံုတရာ တက္ျကည့္ compnay က ကာျပီးသားပဲ ။
ေခါင္းခံေျဖျခင္းေပးလိမ့္မယ္မထင္နဲ႔။
အခုလို mlm ဆန္က်င္သူေတြေပၚလာေတာ့ သူတို့ အတြက္ ပိုလို့ေတာင္ save ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေနျပီ။ လုပ္ထားျပီ။
ဒါေတြကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ႔ရွိမယ္ထင္သလား?
အျခား mlmနဲ႔ ပက္သက္လို့ေထာက္ျပစရာအားနည္းခ်က္ေတြေျမာက္မ်ားစြာရွိေနပါေသးသည္
သို့ေသာ္ မေရးေတာ့ ပါဘူး။
ဘာလို့လဲ ဆို က်ေနာ္တို့ ျမန္မာ လူမ်ိုးေတြက ကိုယ့္ ယံုျကည္စြာ ဆုပ္ကိုင္ထားတဲ႔ အရာတစ္ခု ကို အေတာ္နဲ႔ လက္မလြတ္တတ္တဲ႔အက်င့္ ရွိျကတယ္ေလ
တနည္းေျပာရရင္ တယူသန္တယ္ေပါ့
အဲ႔ေတာ့ အခု က်ေနာ္
ဘယ္ေလာက္အပင္ပန္းခံရွင္းျပ ရွင္းျပ လက္ခံဖို့ဆိုယံုျကည္ဖို့ လည္းမေမ်ာ္လင့္ပါဘူး
ဒါေပမယ့္ တစ္ခုေလးပဲေျပာပါရေစ
သတိဝရိယ ရွိျကဖို့ ပါ
သိပ္မျကာခင္ကာလ တစ္ခုမွာ mlm compnay ေတြ ဖ်က္သိမ္းရင္သိမ္း
မသိမ္းရင္ စည္းကမ္းနည္းဥပေဒေတြနဲ႔ ေဘာင္ထဲ ကေန လုပ္ဖို့ ခ်ုပ္ကိုင္ပါလိမ့္မယ္
အခုလို မလြတ္လပ္ေတာ့ ပါဘူး
အဲ႔အခါ က္ုယ့္အတြက္ ထိခိုက္နစ္နာမႈ႕ နည္းသမ်ွနည္းေအာင္ သတိေလးနဲ႔ ဆက္လုပ္ျကေစခ်င္တာပါ
ေနာက္ဆံုးကုန္ကုန္ေျပာရရင္ mlm လုပ္ကိုင္သူ ဆိုတာနွစ္မ်ိုးပဲရွိတယ္။
၁။ mlm အေျကာင္းတကယ္မသိပဲ တပါးသူဆြယ္လို့ လုပ္ေနရသူ ( အလိမ္ခံရသူ)
၂။ mlm အေျကာင္းသိသိျကီးနဲ႔ "ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ျပီးေရာ" ေအာက္တန္းက်တဲ႔ စိတ္ရွိတဲ႔သူ ( လူယုတ္မာ )
ဒီနွစ္မ်ိုးပဲ
စာကို လက္တန္းတိုးရိုက္ရသည့္အတြက္အမွားပါရင္ နားလည္ေပးပါ
တစ္စံုတစ္ဦးအားလည္း ထိခိုက္ေစလိုျခင္းမရွိပါ
ယခုထိ စာဖတ္ေပးသူအားလံုးေက်းဇူးတင္ပါသည္။
အမ်ားေကာင္းက်ိဳးေမ်ာ္ကိုးလ်က္...
https://www.facebook.com/chan.hein.16/posts/755549707966352
yhg