Developed by Aye Chan Aung & Zin Zae Developed by Aye Chan Aung & Zin Zae

Wednesday, February 15, 2017

Multilevel marketing (MLM)မလုပ္ခင္ ဒါအရင္ဖတ္ပါ႐ုပ္ရည္သန္႔ျပန္႔ကာ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ဝတ္စားဆင္ယင္ထားသည့္ အမ်ဳိးသား တစ္ေယာက္က မွင္ေမာင္းဟန္ပန္အျပည့္ ႏွင့္ စကားေျပာေနသည္။ သူ႔ေရွ႕တြင္ ယင္း ေျပာဆုိသမွ် နားစုိက္ေထာင္ေနၾကေသာ လူ ၅ဝ ခန္႔၏မ်က္ဝန္းမ်ားဝယ္ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္စိတ္ကူးနန္းေတာ္တို႔ တဖ်ပ္ဖ်ပ္ လက္လ်က္။ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္း ေဟာေျပာပြဲတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အထက္ပါ ပုဂၢိဳလ္၏အေျပာအရဆုိလွ်င္ ယခုလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သည့္အတြက္ လစဥ္သိန္းရာခ်ီ ဝင္ေငြရေနသည္ဟု ဆုိ၏။ သူေျပာေနသည့္ လုပ္ငန္းမွာ Pyra-mid Scheme သုိ႔မဟုတ္ ဆင့္ပြားစီးပြား ေရးစနစ္ သုိ႔မဟုတ္ Multi Level Mar-keting စနစ္ဟု ေခၚသည့္ စနစ္ျဖင့္လည္ ပတ္လႈပ္ ရွားသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ သည္။ ကြန္ ရက္သဖြယ္လူမ်ားစုေဆာင္း၍ ကုန္ပစၥည္း မ်ားေရာင္းခ်ေသာ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ စည္း႐ုံးမႈမ်ားေၾကာင့္ မန္ဘာ(အဖြဲ႕ဝင္)ဝင္သူမ်ားလည္း အ ေျမာက္အျမားရွိေနသည္။
အကြက္ဆန္းထြင္ ဇာတ္လမ္းဆင္
ယင္းလုပ္းငန္းအခ်ဳိ႕၏ မန္ဘာဝင္ေစ ရန္ စည္း႐ုံးနည္းမ်ားမွာ ယင္းတုိ႔၏သူေဌး ဆုိသည္မ်ား၏ ဓာတ္ပုံမ်ားကုိျပ၍ မည္ မွ်ခ်မ္းသာေၾကာင္း၊ မန္ဘာဝင္ျခင္း အားျဖင့္ ခ်က္ျခင္းပင္ ခ်မ္းသာေစႏုိင္ ေၾကာင္း၊ မန္ဘာဝင္မည့္သူအေန ျဖင့္ ကုမၸဏီထုတ္ပစၥည္းမ်ားကို ကုိယ္တိုင္သံုးစြဲႏိုင္သကဲ့သို႔ အ ျခားသူမ်ားအား တစ္ဆင့္ျပန္ လည္ေရာင္း ခ်ျခင္းျဖင့္ ေကာ္မ ရွင္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မန္ဘာဝင္ အ သစ္မ်ား ရွာေဖြႏိုင္ပါက လစဥ္ မည္သည့္ လုပ္ငန္းမွ လုပ္စရာမလိုဘဲ မိမိရွာေဖြထား သည့္မန္ဘာဝင္မ်ား ဝယ္ယူသည့္ ပမာဏ အလိုက္ လစဥ္အျမတ္ေငြ ထိုင္ယူေနရမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ လြန္စြာ မ်ားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆို စည္း႐ုံးၾကျခင္းျဖစ္သည္။ မန္ဘာ ဝင္ေၾကး မွာလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားၿပီး ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်ပုံစနစ္မ်ား လည္းကြဲျပားၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ မန္ဘာဝင္ရန္ အတြက္ စာရြက္စာတမ္းေၾကး တစ္ေသာင္း၊ တစ္ ေသာင္းခြဲဝန္းက်င္ကုန္က်ၿပီး မန္ဘာမ်ား ကိုလည္းအဆင့္အတန္းမ်ား ခြဲျခားထား သည္။ ဥပမာဆိုရေသာ္ ပထမတန္း မန္ ဘာျဖစ္ရန္အတြက္ ယင္းကုမၸဏီထုတ္ကုန္ စည္မ်ားအား ဆယ္သိန္းဖိုး အနည္းဆံုး ဝယ္ရန္လိုအပ္ၿပီး ဒုတိယတန္းစား မန္ ဘာအတြက္မူ သံုးသိန္းခြဲမွ ေလးသိန္းဝန္း က်င္ဝယ္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ တတိယ တန္းစား မန္ဘာအတြက္မူ တစ္သိန္းခြဲမွ ႏွစ္သိန္းဖိုးဝန္းက်င္ ဝယ္ရန္လို အပ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္သတ္မွတ္ထားေလ့ရွိသည္။ထိုကဲ့သို႔ အဆင့္အတန္းျဖင့္ ခြဲျခား သကဲ့သို႔ အမွတ္ေပး စနစ္ျဖင့္ သတ္မွတ္ သည္မ်ားလည္းရွိေပသည္။
သို႔ေသာ္ လည္း တူညီသည့္အခ်က္မွာ မန္ဘာဝင္ရန္အတြက္ သင့္အေနျဖင့္ အနိမ့္ဆံုးေငြ သိန္းဂဏန္း စတင္အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီဘက္ ကမူ အဆိုပါေငြကို အခ်ိန္တို အတြင္းျပန္ ရရွိမည္ျဖစ္ကာ လစဥ္အျမတ္ေငြမွာလည္း သင့္အရင္းေငြနီးပါးရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မက္လံုးမ်ားေပး၍ စည္း႐ုံးတတ္သည္။ ယင္းတို႔ ပစ္မွတ္ထားေလ့ရွိ သူမ်ားမွာ လူလတ္ တန္း စား အိမ္ေထာင္ရွင္မမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာမမ်ား၊ အစိုးရဝန္ထမ္းအမ်ဳိး သမီးမ်ား ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆို ေသာ္ အဆိုပါကုမၸဏီအခ်ဳိ႕က ေရာင္းခ် သည့္ ကုန္စည္မ်ားမွာ အမ်ဳိးသမီးထုအ ၾကား ေရပန္းစားေသာ ပိန္ေဆး၊ အဆီခ် ေဆး၊ အသားအေရလိမ္းေဆး၊ အားျဖည့္ ေဆး စသည့္ေဆးဝါး မ်ား၊ အလွကုန္စည္ မ်ား သာ ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔အတူသက္ႀကီးပိုင္းအိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအတြက္ ကာမ အားတိုးေဆး စသည့္အထူးေဆးဝါးမ်ား ကိုလည္း လက္သိပ္ထိုးေရာင္းခ်ေလ့ ရွိၿပီးကုန္စည္တစ္ခုလွ်င္ သိန္း ဂဏန္း အနည္းဆံုး ေပးဝယ္ရ ေလ့ရွိပါသည္။ျပည္တြင္းရွိ MLM ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕ကေရာင္း ခ်ေနသည့္ အခ်ိဳ႕ ေသာေဆးဝါးမ်ား ႏွင့္ အလွကုန္ ပစၥည္းမ်ား မွာ အစား အေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရး ဦးစီး ဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ ေရာင္းခ်ျခင္း မ်ားရွိေနေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာ ကုမၸဏီ မ်ား၏စာရင္းမ်ားႏွင့္FDA မွတ္ပုံတင္စာရင္းမ်ား တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးခ်က္အရ သိရသည္။”ဒီ လုပ္ငန္းလုပ္တဲ့ ထိပ္ပိုင္းေခါင္း ေဆာင္ေတြဟာ လူမႈဆက္ဆံေရး ေကာင္း မြန္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ၊ လူတစ္စုကိုၾသဇာေညာင္းေနသူေတြကို ပစ္မွတ္ထား ၿပီး စည္း ႐ုံးၾကတယ္။ ပိုဆိုးတာက ေက်ာင္း သားအရြယ္လူငယ္ေတြကိုပါ သက္ဆိုင္ရာ Professionalလမ္းေၾကာင္းကို သြားခ်င္ စိတ္ေပ်ာက္ေအာင္လုပ္ၿပီး ဒီလုပ္ငန္းကိုပဲ ဝင္လုပ္ခ်င္ လာေအာင္ စည္း႐ုံးေျပာဆိုေန ၾကတာပဲ။
သူတို႔စကားကို ယုံမိလို႔ဒီလုပ္ ငန္းထဲေရာက္သြားတဲ့ လူငယ္အမ်ားစုဟာ တန္ဖိုးရွိတဲ့ အခ်ိန္ေတြကို ဆုံး႐ႈံးရသလို ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ ျငင္းပယ္မႈကိုလည္း မလို အပ္ဘဲ ခံေနၾကရရွာ တယ္။ ထုတ္ကုန္ ေရာင္းအားထက္ လူပြားႏႈန္းကို အဓိက ထားၾကတာဆိုေတာ့ အခုဆိုရင္ ၿမိဳ႕ႀကီး ေတြမွာ ေစ်းကြက္ကက်ဥ္းလာေတာ့ နယ္ ဘက္ေတြအထိဆင္းၿပီး စည္း႐ုံးၾက တယ္။ နယ္က လူေတြခမ်ာ သူတို႔အတြက္ သင္ တင့္မွ်တတဲ့ ေစ်းႏႈန္းမဟုတ္တဲ့ထုတ္ကုန္ ေတြကို ဒီလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ဖို႔ ဝယ္ယူမိ လ်က္သားျဖစ္ၿပီး တကယ္တမ္းေတာ့ ဝင္ ေငြတိုးလာတာမ်ဳိး သိပ္မရွိဘဲ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာလိုက္ရတာေတြသာ မ်ားေနတယ္”ဟု MLM ေလ့လာသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကုိဇင္ ေဇလြင္က ေျပာသည္။
ဘာလဲ Multi-level marketing ဆိုတာ
MLM ဆိုသည္မွာ ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာနည္း ဗ်ဴဟာတစ္ခုသာျဖစ္ သည္။ အေရာင္းအင္အားစုသက္သက္ရယ္သာ မဟုတ္ဘဲ ေရာင္းခ်သူလူတန္းစားမ်ား ကြန္ရက္သဖြယ္၊ ပိရမစ္ သဖြယ္စုဖြဲ႕၍ လူ ထုၾကားပ်ံ႕ႏွံ႔ေသာ မီဒီယာမ်ားကို မသံုးဘဲ၊မေၾကာ္ျငာဘဲ ီDoor-to-door(0g) One-to-one စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေသာစနစ္ဟု လည္း မည္၏။ အမွန္ တကယ္ တြင္ ပိရမစ္ ပံုစံလူစုသည့္MLMစနစ္သည္ ေရရွည္ ရပ္တည္၍မရေသာ စီၤးပြားေရးစနစ္ပုံစံျဖစ္ ၿပီး သာမန္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္ မ်ားစြာကြဲ ျပား သည္ဟုစီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ား က ဆိုၾကသည္။
ပုံမွန္အေရာင္းအဝယ္စနစ္ျဖစ္ေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္တြင္လည္း ပိရ မစ္ပုံစံ လက္လီလက္ကားသမား အဆင့္ ဆင့္ဝယ္ၿပီးျပန္ေရာင္းၾကျခင္းမ်ား ရွိပါ သည္။ သုိ႔ေသာ္ လည္း ပုံမွန္စီးပြားေရးစနစ္ တြင္ စားသံုးသူမ်ား၏ ႏွစ္သက္စြာ သံုးစြဲ မႈကုိ ဦးတည္ၿပီးေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖစ္ သည္။ ထုတ္လုပ္သူ၊ ျပန္လည္ေရာင္းခ်သူ အဆင့္ဆင့္ တာဝန္ယူၾက ရၿပီး ေနာက္ဆံုး စားသံုးသူမ်ားကုိပါတာဝန္ယူေပးရသည္။MLM တို႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာMem-ber ရရွိေရးသာျဖစ္ၿပီး တာဝန္မယူ၊ အေျခ မျငိမ္၊ အဆံုးမရွိေသာ ပိရမစ္ျဖစ္ သည္။ စားသံုးသူစိတ္ေက်နပ္ေရးကုိ ဦးတည္ သြားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ပိရမစ္ကုိ စတင္ေသာ သူမ်ားသာ အဆင္ေျပႏုိင္ၿပီး ေအာက္ေျခ အေရာက္ဆုံးေသာ သူမ်ားမွာ မန္ဘာ မရွိ၍ တျခားေရာင္းမရေတာ့ ကိုယ့္ကုိ ယံုၾကည္ေသာ ကုိယ့္မိတ္ေဆြ၊ ေဆြမ်ဳိးအ သိုင္းအပိုင္းမ်ားကုိပင္ ဆြဲထည့္မိ၊ဒုကၡေတြေပးမိတတ္သည္အထိ ျဖစ္လာေန သည္။
”မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က ကြၽန္ေတာ့္ ကို ေျပာတယ္၊ သူ အလုပ္တစ္ခုလုပ္ေန တယ္။ က်ိန္းေသခ်မ္းသာမယ့္ အလုပ္တဲ့။သူ႕႐ုံးခန္းဆုိတာလည္းေခၚသြားေရာ လုပ္ ငန္းက မေလးရွားအေျခစိုက္ျဖစ္တယ္ဆုိ တာရယ္။ သူတုိ႔သူေဌးက ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႕ ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာႏိုင္ငံ က ဆင္းရဲတယ္၊ အလုပ္ကိုင္ ေကာင္းေကာင္းမလုပ္ႏိုင္ၾကဘူး။ အဲ့ဒါမို႔လို႔ ဒီ ကုမၸဏီကို ျမန္မာျပည္မွာ လာေရာက္လုပ္ ကိုင္ဖို႔ေျပာေႀကာင္း ဆိုၿပီးေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ မေလးရွားက သူတုိ႔သူေဌး နဲ႔ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုႀကည္ အတူတူ႐ိုက္ထားတဲ့ပံု ျပ တယ္။ အဲ့လုိေတြ ေလွ်ာက္ေျပာၿပီး စည္း႐ုံး တာဗ်”ဟု ကုိယ္တုိင္ၾကံဳေတြခဲ့သူကုိစုိးမုိး ေအာင္က ယင္းျဖစ္ပ်က္ ခဲ့သည္မ်ား ကုိ ေျပာျပသည္။
ထုိ႔အျပင္MLMေၾကာင့္ နစ္နာခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ မလဲ့ယမုံက ”လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကတစ္ခုမွာ ဝင္လုပ္ လုိ႔ ဆယ္သိန္းကုန္ခဲ႕တယ္။ ဒါေပမယ့္ အ မွတ္မရွိ MLMခ်င္းတူေပမယ့္ ေကာင္းတဲ့ သူက ေကာင္းမွာပဲေလဆိုၿပီး ေနာက္တစ္ခုမွာ ထပ္ဝင္တယ္ ၿပီးခဲ့တဲ့ရွစ္လကပါ။ သံုးသိန္းေက်ာ္ ထိသြားၿပီးေနာက္ ေနာက္ထပ္ ဘာ Network marketing မွ မလုပ္ေတာ့ဘူးအမ်ဳိးသားကလည္း ေနာကMLM တစ္ခုမွာ မန္ဘာ။ သူ႕ကိုလည္း မလုပ္ခိုင္း ဘဲ ထြက္ခိုင္းလိုက္တယ္ အေမကေတာ့ လည္းMLM တစ္ခုမွာမန္ဘာ။ ကြၽန္မတုိ႔မိသားစု က တစ္ခ်ိန္ကMLMမိသားစုေလ။ တျခား ဟာေတြက ဘယ္လိုလဲေတာ့ မသိဘူး ။ကြၽန္မေတြ႕ႀကံဳခဲ႕တဲ႕သံုး ခုကေတာ့အလိမ္ အညာေတြပဲ”ဟု ေျပာျပသည္။
အရင္းစစ္ေတာ့ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ MLMအမ်ားစုကို ဥပေဒအရခြင့္ျပဳထား သည္ ဆုိျခင္းမွာ မွန္ကန္ေသာ္လည္းကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒအရ ကုမၸဏီတစ္ ခုအျဖစ္ တရားဝင္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီးScheme လုပ္ကုိင္ရန္ ဟူ၍အမည္တပ္ခြင့္ျပဳျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေပၚျပဴလာနယူးစ္၏ ေလ့လာ မႈမ်ားအရ အမ်ားစုမွာ ကုန္သြယ္ေရး လုိင္စင္မ်ားသာ ရရွိထားျခင္းျဖစ္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ အရမွတ္ပံုတင္ထားေသာ္လည္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ား ျပည္သူအက်ိဳးစီးပြားထိခိုက္သည္ဟု အ သံမ်ားထြက္လာပါက အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆး ေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ထိုက္သင့္ေသာစုံ စမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္းကို လည္း နားလည္ကြၽမ္းက်င္သူ ဥပေဒ ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပသည္။
”တကယ္ေတာ့ တုိင္းသူျပည္သားေတြ နစ္နာေနရင္ မွတ္ပုံတင္ထားလည္းပဲ စုံ စမ္းစစ္ေဆးေရးဌာနကေန စစ္ေဆးၿပီးအ ေရးယူဖုိ႔လုိေနၿပီ။ ဒီလုပ္ငန္းေတြေၾကာင့္ နစ္နာ သူေတြက မတုိင္ၾကားရင္ေတာင္ ဒီ လုပ္ငန္းေတြကုိ ေသခ်ာစိစစ္ဖုိ႔ လုိေနၿပီ” ဟု ဥပေဒပညာရွင္ဦးမင္ေတဇၫြန္႔တင္က ေျပာသည္။အဆုိပါ MLM စနစ္သည္ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးကုိဖြင့္လွစ္ထားေသာ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ စီးပြားေရးထိပ္တန္းႏုိင္ငံႀကီး မ်ားတြင္ လုံးဝပိတ္ပင္ထားၿပီး အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ စင္ကာ ပူကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အ လြန္တင္းက်ပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္း မ်ားျဖင့္သာ လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးထားသည္။ ႏုိင္ငံသားမ်ား နစ္ နာမႈ မရွိေစရန္ ထိန္းခ်ဳပ္ထား ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မူ စည္းမ်ဥ္း တိက်စြာ မရွိေၾကာင္းMLM စနစ္ကုိေလ့လာေစာင့္ ၾကည့္ေနသူမ်ားက ဆုိသည္။
အေမရိကန္ အေျခစုိက္ Pyramid Scheme Alert အဖြဲ႔၏စစ္တမ္းမ်ားအရ MLM လုပ္ကုိင္သူမ်ား၏ ၉၉ ရာခုိင္ ႏႈန္းသည္နစ္နာေနၾကၿပီး ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ သူမ်ားထံ သာ ေငြေၾကးမ်ား ေရာက္ရွိေန ေၾကာင္း သိရပါသည္။ထုိ႔အျပင္ MLM ကုမၸဏီ မ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသူ ေခါင္း ေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ဝင္ေငြအ ေျမာက္အျမား ရရွိေနသည္ ဟူ၍ေျပာဆုိေနၾကသလို ယင္းတုိ႔၏ ဝင္ေငြခြန္ဆုိင္ရာ အခ်က္အ လက္မ်ားကုိလည္း သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက စစ္ေဆးမႈ မ်ားရွိပါသေလာဆိုသည့္ အ ခ်က္ကို ဥပေဒပညာ ရွင္မ်ားက ေထာက္ျပ ၾကပါသည္။
လတ္တေလာ ပလူပ်ံ ေအာင္ ထြက္ေပၚေနေသာ သတင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြငMLM ကုမၸဏီမ်ား ေၾကာင့္ နစ္နာဆုံး႐ႈံးသူမ်ားစြာရွိေနၿပီး အခ်ိဳ႕တက္ၾ<ြကလႈပ္ရွား သူမ်ားကလည္းါ MLM ကုမၸဏီ မ်ားကုိ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ျခင္း၊ ျပန္လည္စိစစ္ျခင္းမ်ား ျပဳ လုပ္ရန္ေတာင္းဆုိေနၾကသည္။စီးပြားေရး စနစ္တစ္ခု၏ ဆုိးျခင္း ေကာင္းျခင္းသည္ အ ဆုိပါစနစ္၏ ခုိင္မာမႈ မည္မွ် ရွိမည္ဆုိျခင္းအေပၚ မူတည္ သည္။ ထုိ႔အျပင္သုံးစြဲသူမ်ားႏွင့္ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းအတြက္ မည္ သုိ႔ အက်ိဳးရွိေစမည္ဆုိသည့္အ ေပၚ မ်ားစြာ မူတည္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ MLM ကုမၸဏီ မ်ားကို အျပစ္ဆိုျခင္း စြပ္စြဲျခင္း မျပဳလိုေသာ္လည္း MLM တစ္ခုခုျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကုိင္ ေတာ့မည္ဟုသင္ေတြးမိပါက အမွန္ တကယ္ ျဖစ္ႏုိင္ မျဖစ္ႏုိင္၊ ျဖစ္ထိုက္ မျဖစ္ထိုက္ ဆိုသည္ တို႔ကို ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ေဝဖန္ ပုိင္းျခား စိစစ္ၿပီးမွ သာလွ်င္လုပ္ကုိင္ၾကရန္အတြက္ တုိက္ တြန္းအပ္ပါသည္။
မွဴးအိမ္ေဇာ္

https://www.facebook.com/notes/popular-news-journal/multilevel-marketing-mlm%E1%80%99%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%84%E1%80%B9-%E1%80%92%E1%80%AB%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%96%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB/1463076007041523