Developed by Aye Chan Aung & Zin Zae Developed by Aye Chan Aung & Zin Zae

Thursday, February 9, 2017

Whit Collar Crime ပညာတတ္လူတန္းစာတိုရဲ႕ျပစ္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ MLM


White-collar Crime၊ သို႔မဟုတ္ ပညာတက္လူတန္းစားတို႔၏ျပစ္မႈ
************************************************************************
ေရးသူ - စည္သူ
White-collar crime ဆိုတာေငြေၾကးအေပၚအရင္းခံအေျချပဳကာ အၾကမ္းဖက္ မႈမပါဘဲ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ ပညာရွင္ေတြက်ဴးလြန္တဲ့ျပစ္ မႈျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ပညာတတ္လူတန္းစားတို႔ရဲ႕ျပစ္ မႈေပါ့။ ျပစ္မႈေဗဒအရဆိုရင္ လူမႈေဗဒပညာရွင္ Edwin Sutherland က ၁၉၃၉ ခုႏွစ္တုန္းက ပထမဆုံးစတင္ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ျပစ္မႈျဖစ္ၿပီး 'ေလးစားေလာက္ဖြယ္ရာ ရွိေသာအဆင့္ျမင့္ လူ႔အလြႊာမွပုဂၢိဳလ္တို႔ ၎င္းတို႔၏အလုပ္အကိုင္၊ တာ၀န္ယူ မႈႏွင့္အတတ္ပညာတို႔မွတစ္ဆင့္က်ဴးလြန္ၾကသည့္ျပစ္မႈ' လို႔ဆိုထားပါတယ္။ White-collar crime အမ်ဳိးအစားေတြက ေတာ့လိမ္လည္မႈ (Fraud)၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ (Bribery) ၊ ေခတ္စားေနသည့္တရားမ၀င္မျဖစ္ေသး သည့္ Multi-level Marketing ႏွ့ နာမည္ႀကီးေနတဲ့ MLM နဲ႔ဆင္တူတဲ့ပိရမစ္ပုံစံေစ်းကြက္ ရွာေဖြခ်ဲ႕ထြင္ေရးစနစ္ကိုအသုံးျပဳထားတဲ့ Ponzi Scheme ပါ။

Bernie Madoff ရဲ႕ Ponzi Scheme
-------------------------------------------
Ponzi ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံမွာ Madoff တစ္ေယာက္အတု အေယာင္ အာမခံခ်က္ေတြျပဳလုပ္မႈနဲ႔အဖမ္းခံရၿပီးေနာက္ ပိုင္း ေရပန္းစားတဲ့စကားလုံးတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ပင္လယ္ကမ္းေျခမွာ သက္ေစာင့္ တစ္ဦးလုပ္ခဲ့ဖူးသူ၊ မီးေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ အလိုအေလ်ာက္ေရ ဖ်န္းတဲ့ပိုက္ ေခါင္းေတြကို တပ္ဆင္ေပးသူအျဖစ္လုပ္ကိုင္ဖူးသူ၊ NASDAQ ရဲ႕ ဥကၠ႒ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသူ Madoff ဟာ မွားယြင္းလိမ္လည္ထားတဲ့ ကုန္သြယ္မႈအစီရင္ ခံစာေတြ၊ သူနဲ႔အတူ ကုန္သြယ္မႈမျပဳလုပ္ပါလို႔ ျငင္းဆန္ခဲ့တဲ့ကုမၸဏီႀကီးေတြနဲ႔ အက်ဳိးတူ ကုန္သြယ္မႈပူးေပါင္းလုပ္ ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း မွားယြင္းတဲ့အေထာက္ အထားေတြနဲ႔အတူ ဘီလီယံေဒၚလာမ်ားစြာ တန္ဖိုးရွိတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခုကို တည္ေထာင္ဖို႔စီမံခဲ့ပါတယ္။ Madoff အသုံးျပဳခဲ့တာကေတာ့ Ponzi Scheme လို႔ေခၚေခၚေနတဲ့စနစ္ပါ။ အဲဒီစနစ္ဟာ ပုံမွန္မဟုတ္တဲ့ မ်ားျပားတဲ့ပမာဏရွိတဲ့ အျမတ္အစြန္း ေတြရရွိရမယ္လို႔အာမခံခ်က္ေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကိုမွ်ားေခၚတဲ့စနစ္မ်ဳိးပါ။

Charles Ponzi ဆိုသူ စတင္တီထြင္ခဲ့တဲ့စနစ္ျဖစ္ၿပီး သူရဲ႕အဆိုအရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ၿပီး ရက္ကိုး ဆယ္အတြင္း ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျပန္ျမတ္ရမယ္လို႔ ကတိေပးေျပာဆိုခဲ့သူပါ။ စနစ္ကေတာ့ MLM အတိုင္းပါပဲ။ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္၊ ဒါမွမဟုတ္ ပထမသူကေန စနစ္ကိုစတင္ေမာင္းႏွင္ၿပီး ရလာတဲ့လူသစ္ေတြရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ကိုတစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ရယူပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလူသစ္ေတြအေပၚမူတည္ၿပီး လူေဟာင္းေတြနဲ႔ ပထမသူတို႔အက်ဳိး အျမတ္ရရွိၾကတဲ့ပုံစံမ်ဳိးပါ။ MLM နဲ႔မတူတာက Ponzi Scheme မွာေတာ့ ေငြေၾကးေပးလိုက္ရၿပီး (ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုက္ရၿပီး) ထုတ္ကုန္တစ္ခုမွျပန္ လည္ရရွိျခင္းမရွိဘဲ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစာခ်ဳပ္စာတမ္း၊ ဒါမွမဟုတ္ အာမခံစာရြက္ သာျပန္လည္ရရွိျခင္းပါပဲ။
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအမ်ားအျပား သူတို႔ရဲ႕အျမတ္ေငြေတြကို ျပန္လည္ထုတ္ယူျခင္း မျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ေတာ့ Ponzi Scheme မွာအထူးအစီအစဥ္ကရွိႏွင့္ေနၿပီး ပါၿပီ။ သူတို႔အတြက္ ေနာက္ထပ္ေငြအျမတ္အစြန္းပိုမိုရရွိႏုိင္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ ရေလာက္တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္ေတြကေစာင့္ႀကိဳေန ဆဲ၊ ေစာင့္ ႀကိဳေနလ်က္၊ ေစာင့္ႀကိဳေနၿမဲပါ။ ဒီလိုမ်ဳိးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစာခ်ဳပ္ေတြကို ပထမလူက ဒုတိယလူေတြကိုရင္းႏွီးခိုင္းမယ္။ ပထမလူ ကအက်ဳိးအျမတ္ရမယ္။ ဒုတိယ လူကပိုမ်ားတဲ့ တတိယလူေတြကိုရင္းႏွီးခိုင္းမယ္။ ပထမလူနဲ႔ဒုတိယလူေတြ အက်ဳိးအျမတ္ရမယ္။ တတိယလူက ေနာက္ထပ္ေနာက္ထပ္သူေတြရွာေဖြၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြျပဳလုပ္ခိုင္း မယ္။ ဘယ္လိုလြယ္လြယ္ကူကူအက်ဳိးအျမတ္ ရမယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ေပါ့။ တကယ္လည္း လြယ္ကူေနၾကတာကိုး။ ဒီလိုမ်ဳိးဒုတိယ၊ တတိယလူေတြမွာ ေနာင္လာမယ့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအသစ္ေတြကို ဘယ္လိုအခ်ိန္ အတိုင္းအတာအတြင္း ဘယ္၍ဘယ္မွ်အက်ဳိးအျမတ္ရခဲ့ၿပီးၿပီဆိုတဲ့မက္လုံးေတြ လိုက္ေျပာေနရတာကလြဲရင္ ဘာမွခဲခဲ ယဥ္းယဥ္းအလုပ္ေတြ မလုပ္ၾကရတာ ကိုး။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္သူေတြ နည္းပါးသြားခ်ိန္ဟာ Ponzi Scheme ရဲ႕နိဂုံးပါပဲ။ အဲဒီမွာျဖစ္လာ ႏုိင္တာက သံုးမ်ဳိးပဲရွိပါတယ္။ ပထမလူကလက္က်န္ေငြအားလုံး ကို ယူၿပီးေျပးမယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအသစ္ေတြရွာေဖြရတာ ခက္ခဲလာတဲ့ အတြက္ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈ ရပ္တန္႔သြားၿပီး စနစ္အတြင္း ေနာက္ဆုံး၀င္ေရာက္ လာတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြက ဒုကၡအေရာက္ဆုံး သူေတြျဖစ္လာၾကမယ္။ ထြက္ေျပးသြားသူကလြဲၿပီး က်န္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကရန္ျဖစ္ၾကမယ္ဆိုတာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလိုမ်ဳိးစနစ္ကို Madoff လိုမ်ဳိး လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ရွိၿပီး ႀကီးႀကီးမွန္းတဲ့သူေတြ လုပ္ခဲ့ေတာ့ ရလဒ္ကလည္း ေတာ္ေတာ္ေလးႀကီးမားခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ အဖမ္းခံရၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ Madoff ကိုအာမခံ စာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြ လိမ္လည္ မႈ၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈနဲ႔ အလုပ္သမားအက်ဳိးအျမတ္အစီအစဥ္မွ ခိုးယူမႈအပါအ၀င္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံဗဟိုအစိုးရကေန အမႈအေပါင္း ၁၁ မႈမွာ အျပစ္ရွိေၾကာင္း စီရင္ ခ်က္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ျပစ္ဒဏ္ကေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ ၁၅၀ နဲ႔အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇၀ ဘီလီယံျပန္လည္ေပးေလ်ာ္ရျခင္းပါ။ Madoff ရဲ႕ Ponzi Scheme မွာ အဓိက ပါ၀င္ခဲ့တဲ့သူ သံုးဦးမွာတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ Bernie Madoff ရဲ႕သား Mark Madoff ဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္အဆုံးစီရင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ေျပာစရာတစ္ခုရွိလာပါၿပီ။ MLM ေတြ ဘာလို႔တရားမ၀င္မျဖစ္ေသး တာလဲ။ လြယ္လြယ္ ကူကူေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ MLM ေတြအသုံးျပဳတဲ့စနစ္နဲ႔ စာရင္ သူတို႔ေရာင္းခ်တဲ့ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေၾကာင့္ပါ။ သူတုိ႔ေရာင္းခ်တဲ့ထုတ္ ကုန္ပစၥည္းဟာ သူတို႔နဲ႔အမ်ဳိးတူတဲ့ ေစ်းကြက္အတြင္းက တျခားထုတ္ကုန္ ပစၥည္းေတြနဲ႔ေစ်းႏႈန္းကြာဟမႈနည္းပါးျခင္း၊ အရည္အေသြးကြာမႈ က်ဥ္းေျမာင္းျခင္းေတြရွိေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ MLM ေတြအသုံးျပဳတဲ့စနစ္ကို တရားမ၀င္အျဖစ္ေၾကညာလို႔မရပါလို႔ဆိုၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အက်ဳိးအျမတ္ေတြ ကိုငါး စာျပမွ်ားထားၿပီး မတန္တဆပစၥည္းေတြကို မတန္တဆေစ်းေတြနဲ ႔ေရာင္း ခ်တဲ့ Multi-level Marketing ေတြအတြက္ေတာ့ ဒါဟာလိမ္လည္မႈပါပဲ။ ႀကီး မားတဲ့လိမ္လည္မႈပါပဲ။ သာမန္ပစၥည္းလိမ္ေရာင္းမႈမွာ တရားခံဟာေရာင္းခ် သူျဖစ္ၿပီး တရားလိုဟာ၀ယ္ယူသူပါ။ MLM လိမ္လည္မႈမွာေတာ့ ေရာင္းခ်သူ ဟာ လိမ္လည္သူတရားခံျဖစ္ၿပီး ၀ယ္ယူပါ၀င္သူေတြကလည္း လိမ္လည္သူ တရားခံျဖစ္လာမယ့္သူေတြပါ။ သတိျပဳ စရာတစ္ခုပါပဲ။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတို႔ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္က ေငြေၾကးအျမတ္အစြန္းရရွိဖို႔ပါ။ ဒါေပမဲ့ ေငြေၾကးအျမတ္ အစြန္းရဖို႔တစ္ခုတည္းနဲ႔ က်င့္၀တ္ေတြေဖာက္ဖ်က္လို႔ မရပါဘူး။ တစ္ကမၻာလုံးကို အခ်ဳိရည္ ေရာင္းခ်တဲ့ကုမၸဏီ တစ္ခုဆိုပါေတာ့။ တစ္လီတာဆံ့တဲ့ သံဘူးေတြကို ကမၻာအႏွံ႔သန္းေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီးျဖန္႔ခ်ိေနတဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခုဟာ နည္းတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔သံဘူးတစ္ဘူးစီကေန အခ်ဳိရည္ ၀.၀၁ လီတာခိုးယူထားတယ္ဆိုရင္ အခ်ဳိေရ ၉၉ ဘူးမွာ ကုမၸဏီကေနာက္ထပ္တစ္ ဘူး ပိုရတယ္လို႔ဆိုရမွာပါ။ ေသာက္သုံးသူေတြအေနနဲ႔ တစ္လီတာအခ်ဳိ ရည္ဘူး ကေန ၀.၀၁ လီတာခိုးယူထားတယ္ဆိုတာ အမွန္တကယ္ဆိုရင္ သိေတာင္ သိလိုက္ၾကမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အခ်ဳိရည္ဘူးသန္းေထာင္နဲ႔ခ်ီျဖန္႔ခ်ိေနတဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခုအတြက္ အခ်ဳိရည္ ၉၉ ဘူးမွာတစ္ဘူးအပိုရတယ္ဆိုေတာ့ အျမတ္ေငြဟာ မနည္းမေနာပါဘဲ။ လူအမ်ားစုကို ဆိုးက်ဳိးမေပးေပမ့ဲလည္း ဒါမ်ဳိး ဟာလည္း White-collar Crime တစ္ခုပါပဲ။ ပညာရွိနည္းနဲ႔လိမ္လည္မႈတစ္ခု ပါပဲ။ ေလာဘသားေတြမ်ားျပားတဲ့ လူ႔ေလာကမွာ သာမန္ျပစ္မႈေတြထက္ပိုမို ႀကီးမားတဲ့လူအမ်ားအျပားကို ဒုကၡေရာက္ေစမဲ့ White-collar Crime ေတြ ကေတာ့ရွိႏွင့္ ေနဦးမွာျဖစ္ၿပီး ပုံစံေဟာင္းေတြ႐ိုးသြားရင္လည္း ပုံစံသစ္ေတြ နဲ႔ရွိေနဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အသိဥာဏ္ပညာျမင့္မားမႈကသာ White-collar Crime ေတြလုပ္ေဆာင္သူနဲ႔ ခံရသူႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလုံးကေန လြတ္ကင္းႏိုင္ မွာျဖစ္တဲ့ အတြက္အသိဥာဏ္ပညာျမင့္မားဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ေနၾကဦးမွာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။
Ref : White-collar Crime cases that made Headlines- criminaljusticeusa.com, Ponzin Scheme-Wikipdia
5 years ago Bernie Madoff was sentenced to 150 years in Prison-Business Indisder