Developed by Aye Chan Aung & Zin Zae Developed by Aye Chan Aung & Zin Zae

Wednesday, March 22, 2017

ဆင္းရဲေသာ တိုင္းျပည္၊ ဆြဲေဆာင္မႈအျပည့္ႏွင့္ ေထာင္ေခ်ာက္မ်ား 
 Image may contain: text
ဆင္းရဲေသာ တိုင္းျပည္၊ ဆြဲေဆာင္မႈအျပည့္ႏွင့္ ေထာင္ေခ်ာက္မ်ား
========================================

အိမ္တံခါးကိုေခါက္လာသည့္အခြင့္အေရးမ်ား
--------------------------------------------------------
ကာေသးမီရက္ပိုင္းက အညာတြင္ရိွေနသည့္ အစ္မက လွမ္း၍ ဖုန္းဆက္သည္။ ဆက္သည့္ အေၾကာင္းအရာကား ေငြက်ပ္ ၄၅ သိန္း ရင္းနီွးၿပီး အျမတ္ေငြမ်ားစြာရရိွနိုင္မည့္ အခြင့္အေရးတခုရိွေသာ ေၾကာင့္ စိတ္ပါ၀င္စားပါက ရင္းနီွးျမႇဳပ္နံွနိုင္ရန္ ျဖစ္သည္ဟု အစ္မက သူႀကံဳေတြ႕ေနရသည္ကိုေျပာ သည္။ ေျပာသည့္ အထဲတြင္လည္း ၎လုပ္ငန္းသည္ ရင္းနီွးျမႇဳပ္နံွမႈလုပ္သူမ်ားျပားေသာေၾကာင့္ အစုရွယ္ယာ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ တန္မ်ား၊ က်ပ္သိန္း ၁၅၀ တန္မ်ား ၀ယ္ယူ၍ မရနိုင္ေအာင္ျဖစ္ၿပီး လက္ရိွ ၀ယ္ယူရန္ က်န္ရိွသည့္ ၄၅ သိန္းတန္တစုကိုသာ စိတ္ႀကိဳက္ ရင္းနီွးျမႇဳပ္နံွနိုုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ အျမတ္ေငြသည္ ဘဏ္တိုးထက္ အဆမတန္ ျမင့္မားေသာေၾကာင့္ အစ္မအေနနွင့္ ၂ စုမွ ၄ စုခန္႔ ရင္းနီွးျမႇဳပ္နံွလိုေၾကာင္း အႀကံဉာဏ္လွမ္းေတာင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ သူေျပာလိုသည့္စကားဆံုးေအာင္ နားေထာင္၍ ျပန္ ေျပာျဖစ္သည့္စကားမွာ ''အစ္မေရ အင္မတန္ေကာင္းမြန္တဲ့ အခြင့္အေရးဆို ဘယ္သူမွ အိမ္တံခါးေခါက္ျပီး အိမ္တိုင္ရာေရာက္ လာမေပးဘူး။ အဲဒါ အလိမ္ေတြပဲ''ဟုသာ ေျပာလိုက္သျဖင့္ လက္မတင္ေလး အလိမ္ ခံရမည့္ေဘးမွ ကင္းေ၀းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စဥ္းစားမိသည္ကား အစ္မသည္ပင္လွ်င္ ကံေကာင္းေထာက္မ၍ အလိမ္ခံရမည့္ေဘးမွ လြတ္ကင္းခဲ့ေသာ္လည္း တနိုင္ငံလံုးမွ အမ်ားျပည္သူတို႔သည္ အလိမ္ခံရျခင္းမွ ကင္း ေ၀းပါ၏ေလာဟူ၍ပင္ ျဖစ္သည္။

ေထာင္ေခ်ာက္တိုင္းသည္ ဆဲြေဆာင္မႈ အျပည့္ရိွသည္
------------------------------------------------------------------

မိမိအိမ္တြင္ရိွေသာ ေငြေၾကးအား အသံုးခ်မႈ မျပဳလွ်င္ ေငြသည္ေသ၍ေနၿပီး တိုင္းျပည္နွင့္ မိမိ အက်ဳိးမရိွသည့္အတြက္ လက္ထဲတြင္ရိွသည့္ေငြေၾကးအား ၎တို႔ကုမၸဏီထံ ရင္းနီွးျမႇဳပ္နံွလွ်င္ ဘဏ္တိုးထက္ မ်ားစြာရ၍ အတိုးအညြန္႔ကိုစားၿပီး ေအးေဆးစြာေနနိုင္သည္ဟု ဆဲြေဆာင္သည့္ကုမၸဏီ အမ်ားအျပား ျမန္မာ ျပည္၌ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္နွစ္အနည္းငယ္က တိတိက်က်ေျပာရလွ်င္ ၂၀၁၄ နွစ္ကုန္ပိုင္း တြင္ ဆာကူရာတာ၀ါေပၚတြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြသိန္းေပါင္းသံုးေသာင္းခန္႔ လိမ္လည္မႈတခု ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယင္းလိမ္လည္သူသည္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔မေရာက္ခင္ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံတြင္ လိမ္လည္ခဲ့သူျဖစ္၍ နိုင္ငံတကာ ရဲတပ္ဖဲြ႕က အလိုရိွေနသူလည္း ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ နိုင္ငံတကာရဲတပ္ဖဲြ႕က အလိုရိွေနသူသည္ ျမန္မာ နိုင္ငံေလဆိပ္မွ တရား၀င္ျဖတ္သန္းကာ ျမန္မာနိုင္ငံရင္းနီွးျမႇဳပ္နံွမႈေကာ္မရွင္ထံတြင္ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ကာ ကုမၸဏီထူေထာင္ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီထူေထာင္ၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေဒၚလာျဖင့္ လစာေကာင္းေကာင္း ေပးခန့္ကာ နိုင္ငံတကာ ရင္းနီွးျမႈပ္နံွမႈလုပ္ငန္းအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ အမ်ားအျပားရရိွမည့္ Member ရွယ္ ယာရွင္မ်ားအား ေခၚယူေစခဲ့သည္။ သိန္း ၁၀၀ ရင္းနီွး ျမႈပ္နံွသူသည္ တလ အျမတ္ေငြသံုးသိန္းမွစ၍ရသျဖင့္ Member ၀င္သူမ်ားက အျခားေသာ Member မ်ား ေခၚ၍မရလွ်င္ မိမိ၏ မိသားစုနွင့္ ေဆြမ်ဳိးအသိုင္း အ၀ိုင္းမ်ားအား Member ၀င္ေစကာ ကနဦးအက်ဳိးအျမတ္မ်ား ထုတ္ယူသံုးစဲြေနၾကသည္။ Member ၀င္သူမ်ားကလည္း လစဥ္အက်ဳိးအျမတ္အျပင္ မိမိေအာက္ Member ၀င္မ်ားအား ေခၚယူနိုင္ျခင္းမွ ရာခိုင္နႈန္း အခ်ဳိးက်ခံစားခြင့္ပါရေနသျဖင့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားစြာရေန၍ အားႀကိဳးမာန္တက္ Member ၀င္မ်ားအား ရွာေဖြေနၾကသည္။ ကုမၸဏီဘက္မွ လစဥ္အက်ဳိးအျမတ္မ်ားအား မွန္မွန္ေပးေနၿပီး ၎တို႔ စိတ္ႀကိဳက္ေငြေၾကးပမာဏ က်ပ္သိန္းေပါင္း သံုးေသာင္းခန္႔ရရိွၿပီးခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီ႐ံုးခန္းႀကီးအား အၿပီးတိုင္ထားရိွကာ ထြက္ေျပးသြားခဲ့သည္မွာ ယေန႔ထက္တိုင္ အစအနပင္ရွာမရေတာ့ေခ်။ ေငြေၾကးရင္းနီွး ျမႇဳပ္နံွသူမ်ား၊ မိသားစု၀င္မ်ားနွင့္ ျမန္မာ၀န္ထမ္းမ်ားသာ သပြတ္အူသဖြယ္က်န္ရိွခဲ့ကာ ယခုအခ်ိန္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႕ ထိုအမႈအားေမ့ေနေလာက္ျပီ ျဖစ္သည္။

ခံရဦးမည္ ျမန္မာျပည္
--------------------------

လက္ရိွတြင္လည္း ဆာကူရာတာ၀ါေပၚတြင္ လိမ္သြားသည့္ ကုမၸဏီ၏ လမ္းစဥ္အတိုင္း ျမန္မာ နိုင္ငံတြင္ လႈပ္ရွားေနသည့္ကုမၸဏီအနည္းဆံုး ၅ ခုခန္႔ ရိွေနသည္ဟု စံုစမ္းသိရိွရသည္။ ယင္းကုမၸဏီမ်ား သည္ နိုင္ငံတကာေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္ဟုဆိုကာ ေငြေၾကးရင္းနီွးျမႇဳပ္နံွခိုင္းကာ ကမၻာ့ေငြေၾကးေဈးကြက္ စေတာ့ရွယ္ယာကစား ေၾကာင္းလုပ္ငန္းျပထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္းနီွးျမႈပ္နံွမႈေကာ္မရွင္ ကုမၸဏီမ်ား မွတ္ပံုတင္ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမဟုတ္ဘဲ မည္သည့္ ကုမၸဏီမွ ရွယ္ယာေရာင္း၀ယ္ခြင့္မျပဳဟု တရား၀င္ေျပာၾကားထားသည္။ ေၾကညာထားလင့္ ကစား အဆိုပါ ကုမၸဏီမ်ားက ပုန္းလိွု်းကြယ္လွ်ဳိတမ်ဳိး ေပၚေပၚထင္ထင္တမ်ဳိးျဖင့္ ေစ်းကြက္ရွယ္ယာ၀င္မည့္ Member မ်ားအား သင္တန္းမ်ားေပးကာ ဆဲြေဆာင္ေနလ်က္ရိွသည္။ ဆဲြေဆာင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ရန္ကုန္ကဲ့သို့ ၿမိဳ႕ႀကီးသာမက ေက်းလက္က လယ္သမားမ်ားအထိပါ စည္း႐ံုးေနၿပီး ေငြေၾကးအျမတ္ အစြန္းပမာဏမ်ားသည္ဟုေျပာကာ ဆဲြေဆာင္ေနေလ သည္။ ၎တို႔ လိမ္လည္သည့္ပံုစံသည္ (၁) အခ်က္ ေငြေၾကးအရင္းအနီွးထည့္၀င္ခိုင္းၿပီး ဘဏ္တိုးထက္ အဆမ်ားစြာ အက်ဳိးအျမတ္ရသည္ဟုဆိုကာ ကနဦး အက်ဳိးအျမတ္မ်ားအား မွန္မွန္ကန္ကန္ေပးေခ်ေန မည္။ (၂) ေငြေပးေငြယူကိစၥအတြက္ ကုမၸဏီ႐ံုးခန္းသို႔ တိုက္႐ိုက္လာစရာမလိုဘဲ ဘဏ္အေကာင့္ျဖင့္ ေပးေခ် ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘဏ္မ်ားနွင့္ပါ ရွယ္ယာပါသည့္ အထင္ရိွေစျခင္း (၃) ပံုမွန္အက်ဳိးအျမတ္ထက္ ပိုမိုလိုခ်င္ပါက နိုင္ငံတကာတြင္ တရား၀င္ရိွေသာ ေကာ္ပို ေရးရွင္းမ်ားျဖင့္ ခိ်တ္ဆက္ကာ စေတာ့ရွယ္ယာကစားေစျခင္း (၎ေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ အမွန္တကယ္ရိွ ေသာ္လည္း စေတာ့ရွယ္ယာကစားျခင္းသည္ မည္သူမဆို တသမတ္တည္း အျမတ္မရနိုင္ေပအ႐ံႈးမရိွလွ်င္ မည္သူမွ အျခားအလုပ္လုပ္စရာမလို) (၄) စေတာ့ရွယ္ယာကစားျခင္းသည္ အ႐ံႈးအျမတ္ရိွသည္ဟုဆိုကာ လံုး၀မရံႈးနိုင္သည့္ ရွယ္ယာရွင္ Member ၀င္အသစ္မ်ားအား ထပ္မံဆဲြေဆာင္ေစျခင္း၊ ယင္းသို႔ Member ၀င္အသစ္တဦးရလွ်င္ အက်ဳိးအျမတ္ပိုမိုရေစျခင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္လာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ၎တို့သည္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီဟုတ္ဘဲ Member က ခြင့္မျပဳထားသည့္ ရွယ္ယာေရာင္းခ်ျခင္း Multi Level Market ေဈး ကြက္ဆင့္ပြားစနစ္ကို က်င့္သံုးေနျခင္းျဖစ္သည္။ ''လိမ္သည့္သူမ်ားကပဲ ေတာ္လြန္းေန၍လား၊ တာ၀န္ရိွသူ မ်ားကပဲ ေရွာ္လြန္းေန၍လား ျပည္သူမ်ားကပဲ ညံ့လြန္းေန၍လား ဒီအကြက္႐ိုးႀကီးကိုပင္ ထပ္ဖန္တလဲလဲ ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ျမင္ေနရသည္မွာ ရင္နာစရာအလြန္ပင္ေကာင္းလွသည္။

ေဒသတြင္းနိုင္ငံမ်ားကခြင့္မျပဳသည့္ MLM သမားမ်ား ေျခခ်င္းလိမ္
------------------------------------------------------------------------
၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္လိႈင္က MLM ေခၚ ဆင့္ပြား ေစ်းကြက္နွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ား ထိခိုက္နစ္နာေနမႈအေပၚ တားျမစ္ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ ရိွ၊ မရိွ ေမးခြန္းအေပၚ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဗိုလ္ခု်ပ္ေအာင္စိုး၏ အေျဖက စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းသကဲ့သို႔ အားမလို အားမရ လည္း ျဖစ္မိေပသည္။ ၎၏ အေျဖတြင္ MLD နွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသတြင္း နိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည့္ မေလးရွားသည္ ၁၉၉၃ တြင္လည္းေကာင္း၊ စင္ကာပူသည္ ၂၀၀၀ ျပည့္နွစ္တြင္လည္းေကာင္း ထိုင္းနိုင္ငံ သည္ ၂၀၀၂ တြင္လည္းေကာင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံသည္ ၂၀၀၄ တြင္လည္းေကာင္း၊ ဗီယက္နမ္နွင့္ အင္ဒိုနီးရွားတို႔တြင္ ၂၀၁၄ တြင္ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး MLM စနစ္ကို ဥပေဒနွင့္အညီ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္တားျမစ္လ်က္ရိွသည္ဟု ေျဖၾကားထားသည္။ ယင္းသို႔ ေဒသတြင္းနိုင္ငံမ်ားက တတံုးကုန္၍ မစင္မွန္သိသြားသျဖင့္ တားျမစ္ ကန့္သတ္ထားေသာ္လည္း ယေန႔ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဖုန္တေထာင္းေထာင္းထေအာင္ ေျခခ်င္းလိမ္ကာ အိမ္ ေပါက္ေစ့တံခါးေခါက္၍ စည္းရံုးေကာင္းေနေသးသည္။
ဆက္လက္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးကပင္ ''ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ MLM စနစ္ အသံုးျပဳေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီမ်ား အေရးယူခဲ့ရာ ၂၀၀၉ နွင့္ ၂၀၁၁ တြင္ ေဒသစရိတ္နွင့္ ျဖည့္စြက္အစားအစာတို႔ကို MLM ျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ၂ ခု ျပည္ပကုမၸဏီ ၁ ခုတို႔ကို အေရးေပၚစီမံ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅ ပုဒ္မ (ဇ)အရ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္အေရးယူခဲ့ပါေၾကာင္း''ေျဖၾကားထား သည္။ အဆိုပါ အမႈမွ တရားခံမ်ားအား တရားစဲြတင္ပို႔ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္နိုင္ခဲ့ကာ ယင္းကုမၸဏီ ၃ ခုအား အမည္ပ်က္စာရင္း ေရးသြင္းျခင္း စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းျခင္း ကုမၸဏီပိုင္ေငြနွင့္ ပစၥည္းမ်ားအား ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု ေျဖၾကားထားသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ယင္းကဲ့သို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျဖၾကားခဲ့ေသာ္လည္း စက္တင္ဘာ ၁၈-၂၀၁၆ နိုင္ငံပိုင္သတင္းစာတြင္ ေဆာင္းပါးရွင္ အိေရႊ စင္၀င္း၏ ''MLM သို႔မဟုတ္ ဆပြားနည္းျဖင့္ ေဈးကြက္ျဖန္႔ခ်ိျခင္းစနစ္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေခတ္စားလာေသာအခါ ''ေဆာင္းပါးတြင္ အထက္ပါ အမႈသံုးခု အား စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ ရန္ကုန္ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ တရား႐ံုးေတာ္က ၂၀၁၁ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ တြင္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး စာရင္းရွင္းလင္းေရး အရာရိွအျဖစ္ ဦး၀င္းနိုင္အား တာ၀န္ေပးအပ္ကာ နစ္နာဆံုး႐ံႈးခဲ့သူ အဖဲြ႕၀င္မ်ားအား နစ္နာမႈအေပၚ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေပးရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ အဖဲြ႕၀င္မ်ား၏ နစ္နာမႈမ်ား ျပန္လည္ကုစားမႈရရိွနိုင္ရန္ အေထာက္အထားအခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္း၍ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး အရာရိွကို ဆက္သြယ္က်မ္းကိ်န္ ကတိသစၥာျပဳျခင္းကို ေငြထပ္အကုန္ခံကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကရသည္။ ၂၀၁၁ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္မွ စတင္ကာ စာရင္းျပဳစုခဲ့ၿပီး အျမန္ဆံုး ဆက္သြယ္ရန္ကိုလည္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုအခိ်န္မွစ၍ ယေန႔အခိ်န္ထိ နစ္နာသူ အဖဲြ႕၀င္မ်ားမွာ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ခံရျခင္း၊ ေျဖရွင္းေပးခံရျခင္းမရိွေသးေၾကာင္း အဆိုပါ အဖဲြ႕၀င္မ်ားထံမွ သိရသည္''ဟု ေရးးသားေဖာ္ျပခဲ့ရာ ယင္းကုမၸဏီ ၃ ခု လိမ္လည္ခဲ့ေသာ ေငြေၾကးမ်ားမွာ လိမ္လည္ခံရသူမ်ားအဖို႔ ယေန႔အထိ ျပန္လည္မရရိွေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ေဒသတြင္း နိုင္ငံမ်ား မွ MLM ေၾကာင့္ နစ္နာမႈမ်ားရိွေနသျဖင့္ တားျမစ္ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တႀကိမ္လည္း ခံခဲ့ရဖူးသည္။ ယင္းတႀကိမ္ခံရမႈတြင္လည္း ျပည္သူမ်ားနစ္နာခဲ့ရမႈအတြက္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားဘက္က ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္မွာ ယေန႔အထိျဖစ္သည္ကို သတိမမူေသးသျဖင့္ ဆက္၍ခံရဦးမည့္ ျမန္မာျပည္ ျဖစ္ေနေသးသည္။
ဆက္လက္၍ ဒုတိယ၀န္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုး က MLM လုပ္ငန္းနွင့္ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေပၚေပါက္ခ်က္အရလည္းေကာင္း၊ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား အရလည္းေကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရိွရပါက (တိုင္ၾကားခ်က္ မ်ားအရ စိစစ္ေတြ႕ရိွပါက ဟုဆိုသျဖင့္ တိုင္မွ ဖမ္းမည္) ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားနွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေရးႀကီး ကုန္စည္နွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈဥပေဒပုဒ္မ ၄ အရ ကုန္စည္တမ်ဳိးမ်ဳိး၊ တိရစၧာန္တမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ၀န္ေဆာင္မႈ တမ်ဳိးမ်ဳိးနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တားျမစ္မိန္႔စည္းကမ္းသတ္ မွတ္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္အေရးယူနိုင္ေရးကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေျဖၾကားသည။္ ယင္းအျပင္ MLM စနစ္အေပၚ ဥပေဒျပ႒ာန္းထားျခင္းမရိွေသး ေသာ္လည္း စံုစမ္းေပၚေပါက္ျခင္း၊ တိုင္တန္းမႈမ်ားရိွျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚပါက၊ (တိုင္တန္းသူရိွမွ) စိစစ္ေပၚေပါက္ ခ်က္တို႔အေပၚ မူတည္၍ အေရးႀကီးကုန္စည္နွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈဥပေဒ၊ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒနွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္း ခြန္ဥပေဒစသည့္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေျဖၾကားထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဖုန္ ထေနသည့္ MLM ကုမၸဏီမ်ားအေနနွင့္ ပန္းပန္လ်က္ပါပဲဟုပင္ ေျပာစရာျဖစ္ေန၏။

သတင္းမီဒီယာမ်ား MLM ႏွင့္ပတ္သက္၍ တာ၀န္ေက်
----------------------------------------------------------
Multi Level Market နွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းမီဒီယာေလာကမွ တာ၀န္သိစြာျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ေရးသားခဲ့သည့္ သာဓကမ်ားစြာရိွပါသည္။ ယုတ္စြအဆံုးနိုင္ငံပိုင္သတင္းစာကပင္ ထုတ္ေဖာ္ေရးသားခဲ့ေသာ္လည္း အေရးယူမႈအပိုင္းကို မျမင္ေတြ႕ရျခင္းက MLM သမားမ်ား သတင္းမီဒီယာအေပၚ အထင္ေသးစရာျဖစ္ေန ေလသည္။ ေငြေၾကးအျမတ္အစြန္း အတိုးမ်ားမ်ား ရသည့္လုပ္ငန္းျဖင့္ ဆဲြေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လိမ္လည္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဗဟိုဘဏ္ တာ၀န္ရိွသူမ်ား က ေဖေဖာ္၀ါရီ ေနာက္ဆံုးအပတ္တြင္ ေျပာသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္းနီွးျမႈပ္နံွမႈေကာ္မရွင္လည္း MLM ဆပြားေစ်းကြက္အား ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရိွဟု အတိအ လင္းေျပာထားပါသည္။ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားမွ လည္း ကေလာင္တိုေအာင္ ေရးသားထားၾကပါသည္။ ယင္းေခတ္ေဟာင္းဇာတ္လမ္းႀကီးသည္လည္း အကြက္ေဟာင္းႀကီးဟု ထင္စရာရိွေသာ္လည္း အုန္းအုန္းကြ်က္ ကြ်က္လုပ္ကိုင္ေနဆဲပင္ရိွပါသည္။ ယင္းေၾကာင့္ တာ၀န္ ရိွသူမ်ား တာ၀န္သိသိျဖင့္ တာ၀န္ယူရန္သာ က်န္ ေနေသးသည္ဟု ျမန္မာ IDOL မွ ေက်ာ္ထက္ေအာင္ ေလသံျဖင့္ေျပာရလွ်င္ေတာ့ ''ျမန္မာျပည္ႀကီး က်န္းမာ ပါေစ''

ကိုခက္
https://www.facebook.com/LHittai/photos/a.100276460404828.1073741828.100274133738394/285190618580077/?type=3&theater