Developed by Aye Chan Aung & Zin Zae Developed by Aye Chan Aung & Zin Zae

Wednesday, October 11, 2017

ျမန္မာ့အလင္းအယ္ဒီတာအာေဘာ္ -------------------------------------------- အက်ဳိးအျမတ္အတိုးႏႈန္းမက္လံုးမ်ားေၾကာင့္ မိမိတို႔ပိုင္ဆုိင္သမွ် မဆံုး႐ႈံးၾကရေလေအာင္ျမန္မာ့အလင္းအယ္ဒီတာအာေဘာ္
--------------------------------------------
အက်ဳိးအျမတ္အတိုးႏႈန္းမက္လံုးမ်ားေၾကာင့္
မိမိတို႔ပိုင္ဆုိင္သမွ် မဆံုး႐ႈံးၾကရေလေအာင္
=================================

အြန္လိုင္းေပၚမွာစေတြ႔ခဲ့သူ၊ မစားရဝခမန္းမက္လံုးမ်ား၊ ကတိစာခ်ဳပ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၏ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းမႈေၾကာင့္ ရွိသမွ်စည္းစိမ္ ကေလးကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္ပံုအပ္မိခဲ့သူ၊ ေနာက္ဆံုးတြင္ '' မၾကာခင္ ျပန္လာခဲ့ပါမယ္'' ဟူေသာ စကားလံုးတစ္လံုးကိုသာ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ထားရစ္၍ ေလလိုေပ်ာက္ကြယ္သြားသူေၾကာင့္ ဒုကၡႏွင့္ေသာကေပါင္းစံု ကို ေထြးလံုးရစ္ပတ္ကာ က်န္ရစ္ခဲ့သူတို႔ တစ္ေက်ာ့ျပန္ေပၚေပါက္လာ ခဲ့ျပန္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၾကားသိေနရသည္။ တစ္ေက်ာ့ျပန္ဟုဆိုရသည္ မွာလည္း လြန္ခဲ့သည့္ ၁၅ ႏွစ္ခန္႔က ဤကဲ့သို႔အျဖစ္မ်ဳိးမ်ားရွိခဲ့ၿပီး အေထြေထြေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းကုမၸဏီစသည့္ ဟန္ျပလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားက အတိုးေငြႀကီးႀကီးျဖင့္ မက္လံုးေပးကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအစုရွယ္ယာမ်ားေခၚယူၿပီး လအနည္းငယ္မွ်အၾကာတြင္ အေပ်ာက္႐ိုက္သြားၾကျခင္းေၾကာင့္ ရွိစုမဲ့စုကို ေပါင္ႏွံေရာင္းခ်ကာ အစုေငြ ထည့္မိခဲ့သူမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အို ပင္စင္စားမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားဆံုး႐ႈံးမႈ ႏွင့္ႀကံဳကာ ဒုကၡေရာက္ၾကရသည္။ အခ်ဳိ႕ ကိုယ္ဆင္းရဲ၊ စိတ္ဆင္းရဲႏွင့္ ဘဝပ်က္သည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။ သူတို႔လက္ထဲမွာ က်န္ရစ္ခဲ့သည္က အစုရွယ္ယာရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳသည္ဆိုသည့္ စာရြက္ တစ္ရြက္မွ်သာ။
ယခု ေနာက္တစ္ေက်ာ့ျပန္လာသည္က ေခတ္ေပၚလူထုဆက္သြယ္ ေရးမီဒီယာျဖစ္သည့္ လူမႈကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ျဖစ္သည္။ လူတိုင္းနီးပါး လက္ထဲတြင္ ဖုန္းရွိလာၿပီး လူတိုင္းနီးပါးလူမႈကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳလာ ေသာအခါ ကုန္ပစၥည္းအေရာင္းအဝယ္၊ အစုရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္တို႔ အြန္လိုင္းေပၚ၌ ျဖစ္ေပၚလာၾကသည္။ အတိုးႀကီးႀကီး မက္လံုးမ်ားေနာက္ ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္လိုက္ၾကၿပီး မိမိသာမက မိမိပတ္ဝန္းက်င္၊ မိမိေဆြမ်ဳိးတို႔ကုိပါ ထပ္မံ၍ ဆြယ္တရားေဟာၾကသည္။ စိတ္ကူးျဖင့္ ဖဲ႐ိုက္ကာ တြက္ေရးျဖင့္ စက္သူေဌးဘြဲ႕ကို ခံၾကသည္။ လအနည္းငယ္ ၾကာၿပီးေနာက္ ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုလံုး ႐ံုးခန္းပါေပ်ာက္သြားေသာအခါ တြင္မွ မိမိတုိ႔ခံလိုက္ၾကရသည့္အျဖစ္ကို ခါးသီးစြာလက္ခံၾကရသည္။
မိမိတို႔တြင္ ေငြပိုေငြလွ်ံရွိ၍ျဖစ္ေစ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္လို၍ျဖစ္ေစ ကုမၸဏီတစ္ခုခုတြင္ အစုရွယ္ယာဝင္မည္ဆိုပါက ႀကိဳတင္စံုစမ္းေလ့လာမႈျပဳၾကရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိအစုရွယ္ယာဝင္မည့္ကုမၸဏီသည္ တရားဝင္ ကုမၸဏီဟုတ္ မဟုတ္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳႏိုင္သည့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ဟုတ္ မဟုတ္၊ ဗဟိုဘဏ္၏ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိ မရွိ၊ ကုမၸဏီ၏ေရွ႕အလားအလာ စသည္တို႔ကို သိရွိထားရန္လိုေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက အႀကံျပဳ ထားသည္။ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ကုမၸဏီျဖစ္သည္ဆို႐ံုမွ်ျဖင့္ ယံုၾကည္စြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကဖို႔မသင့္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ မျဖစ္မေန ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္လိုသည္၊ အစုရွယ္ယာ မ်ား ေရာင္းလိုဝယ္လိုသည္ဆိုပါက စိတ္ခ်လက္ခ်ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ေနရာမွာ တစ္ေနရာသာရွိသည္။ ယင္းမွာ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီေလးခု၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကို တရားဝင္ ဝယ္ႏိုင္၊ ေရာင္းႏိုင္ေသာ ေနရာျဖစ္သည္။
အြန္လိုင္းေပၚမွျဖစ္ေစ၊ တစ္ေယာက္စကား တစ္ေယာက္နားျဖင့္ မိမိ ေရွ႕သို႔ေရာက္လာသည္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ကုမၸဏီ၊ မည္သည့္ေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မႈတို႔ကိုမဆို မည္မွ်ပင္မက္လံုးမ်ားေပးေစကာမူ ေလာဘအစြဲ ကိုခြာ၍ အစစ္အမွန္ကိုျမင္ေအာင္ ၾကည့္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေဝခြဲမရျဖစ္ေနပါက ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းတို႔ျဖင့္ အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ ''ေငြေခ်းသက္ေသခံ လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္(Securities Exchange Commission- SEC) '' သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း စံုစမ္းျခင္းအားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မမွားရေအာင္၊ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ားမျဖစ္ရေအာင္ ေရွာင္လဲႊႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္ဟု မွ်ေဝအသိေပးအပ္ပါေၾကာင္း။ ။
https://www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS/posts/1931809237059575